Nyhed er fra 14-06-2016

Borgmester Thomas Andresen har fået svar fra justitsministeren

Justitsminister Søren Pind har nu svaret borgmester Thomas Andresen på henvendelsen vedr. Søgaardlejren. Thomas Andresen lukker dermed sagen ned og glæder sig samtidig over, at der er fundet en løsning, så man igen kan gå rundt om Store Søgård Sø

14
062016

13. april i år henvendte Aabenraa Kommunes borgmester Thomas Andresen sig til justitsminister Søren Pind. I sin skriftlige henvendelse gjorde borgmesteren opmærksom på, at han anser det for ressourcespild, at der står et ubrugt, døgnbevogtet modtagecenter ved Søgaardlejren ved byen Søgård i Aabenraa Kommune. Han gjorde samtidig opmærksom på, at den bevogtede teltlejr hindrer lokalbefolkningen i at gå rundt om Store Søgård Sø.

- Jeg har noteret mig, at jeg har fået et svar, hvori ministeren fastholder, at det nuværende beredskabsniveau i forhold til modtagecentrene skal opretholdes, siger Thomas Andresen og fortsætter:

- Det betyder, at teltlejren bliver stående. Det tager jeg naturligvis til efterretning, for det er regeringens afgørelse, og staten betaler udgifterne. Men idet jeg har fået et svar, kan jeg samtidig konstatere, at mit budskab om ressourcespild og om, at lejren skaber gener for lokalbefolkningen, er nået igennem. Dermed lukker jeg sagen, udtaler borgmester Thomas Andresen.

Problemet med, at teltlejren hindrer lokalbefolkningen adgang til at gå rundt om søen, kommer der imidlertid en løsning på.

- Jeg har mødt stor samarbejdsvilje fra politiet og hjemmeværnet. Politiet vil nu sørge for, at der meget snart bliver lagt en sti nord om teltlejren, så man igen kan komme forbi lejren og gå uhindret rundt om søen. Og der er allerede fundet en løsning, så man kan få adgang til skydebanen, som ligger inde på Søgaardlejrens terræn, konstaterer Thomas Andresen.

FAKTA
Justitsminister Søren Pinds svar til borgmester Thomas Andresen

Kort over den nye sti forbi Søgaardlejren