Nyhed er fra 25-02-2015

Borgmesterens optakt til byrådsmødet

Der er en stor, bunden opgave på byrådets bord ved det kommende byrådsmøde. Det er en sammenlægning af de fire sønderjyske kommuners beredskaber - det, vi i Aabenraa Kommune kalder Brand & Redning.

25
022015

Regeringen og KL indgik sidste sommer en aftale om, at der skal reformeres på beredskabsområdet. Inden 1. januar næste år skal de 87 kommunale beredskaber være reduceret til ca. 20. Den del har vi som byråd ingen indflydelse på.

Opgaven ligger derfor i at få etableret et samarbejde her i Sønderjylland, så vi sammen kommer til at udgøre ét af de 20 beredskaber. Det er helt naturligt, at de fire sønderjyske kommuner arbejder sammen om at løse denne opgave. Vi hænger sammen rent geografisk, og vi er vant til at samarbejde konstruktivt. Dertil kommer, at de frivillige brandværn er særlige for Sønderjylland. De er en del af vores dna, som vi skal værne om og forsøge at bevare.

På byrådsmødet skal vi træffe en principbeslutning om at etablere et fælles sønderjysk beredskabsselskab, der kan træde i kraft 1. januar 2016.

Vi har også byrådets Vækstplan 2018 på dagsordenen. Vi skal præsenteres for en status på vækstplanens 14 projekter, som gennemføres frem mod 2018. Projekterne skal være med til at gøre Aabenraa Kommune til en endnu mere attraktiv kommune at bo og drive virksomhed i.

Som eksempel på et vækstplansprojekt kan jeg nævne strandpromenaden, der skal binde Aabenraa by sammen med fjorden. Når vi kører forbi, kan vi alle se, hvordan projektet skrider frem. Jeg glæder mig til at byde borgere og turister velkommen til en ny badesæson dernede.

Der vil også i nærmeste fremtid komme synlige tegn på et af vækstplanens øvrige projekter, nemlig Aktiv Campus Aabenraa. På byrådsmødet skal vi bevillige 10 mio. kroner til nedbrydning af den tidligere Brundlundskolen i Aabenraa samt opstart på et projekt, der skal ende med en ny vejføring, som kommer hele campusområdet til gavn.

Eleverne på den del af Kongehøjskolen, som tidligere hed Brundlundskolen, er for nylig flyttet til Kongehøjskolens lokaliteter på Tøndervej/Dr. Margrethes Vej. Og den grund, hvor Brundlundskolen ligger, er solgt til UC Syddanmark med overdragelse til efteråret - uden bygninger. Derfor er det kommunens opgave at rydde grunden inden overdragelsen.

UC Syddanmark skal bygge deres nye campus på grunden bl.a. for at gøre plads til Sygeplejeskolen, som flytter til Aabenraa fra Sønderborg. UC Syddanmarks campus bliver en central del af hele det store campusområde Aktiv Campus Aabenraa.

Den aktive campus bliver et løft for Aabenraa. Men der er også et stort løft på vej til Felsted. På byrådsmødet skal vi godkende, at der arbejdes videre med områdefornyelsen, hvor det nu bl.a. er Torvet, der skal renoveres.

Alle er velkomne til byrådsmødet, der finder sted på rådhuset, Skelbækvej 2 i Aabenraa onsdag 25. februar kl. 17. Mødet kan også følges online via aabenraa.dk. Gå ind under Politik og dialog.

Thomas Andresen
Borgmester