Nyhed er fra 20-05-2014

Borgmestre kæmper sammen for de frivillige brandværn

Borgmestrene i Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder vil i fællesskab arbejde for at bevare den særlige sønderjyske beredskabsmodel.

20
052014

De fire sønderjyske borgmestre står sammen i kampen for de frivillige brandværn i landsdelen. Det har de givet hinanden håndslag på ved et møde på Tønder Rådhus.

Baggrunden er, at det samlede redningsberedskab i Danmark sandsynligvis står over for omfattende strukturændringer.

Regeringen har nedsat et strukturudvalg, der skal komme med oplæg til en reform af det danske beredskab, og borgmestrene H.P. Geil, Haderslev, Erik Lauritzen, Sønderborg, Thomas Andresen, Aabenraa, og Laurids Rudebeck, Tønder, forudser, at den nye model kan få vidtrækkende konsekvenser for den særlige sønderjyske model med frivillige brandværn.

De fire borgmestre er enige om at lave et fælles høringssvar til det kommende oplæg.