Nyhed er fra 01-07-2015

Brand & Redning Sønderjylland bliver en realitet 1. januar 2016

Et samarbejde mellem tre sønderjyske kommuner om beredskab er en realitet. Aabenraa, Tønder og Haderslev danner et fælles selskab, der bliver til virkelighed fra 1. januar 2016.

01
072015

De tre byråd i Tønder, Aabenraa og Haderslev har nu godkendt etableringen af et fælles beredskab, Brand & Redning Sønderjylland. De tre kommuner fortsætter efter sommerferien arbejdet med at organisere og etablere det nye selskab, der formelt træder i kraft pr. 1. januar 2016.

Som hjemsted for det nye selskab har kommunerne valgt at pege på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Skolen hører under Beredskabsstyrelsen og uddanner, som den eneste skole i landet, operative ledere til det samlede danske beredskab.

Skolen råder over 50 fastansatte og Nordeuropas største øvelsesanlæg indenfor denne særlige branche samt indkvarteringsmuligheder for op i mod 80 personer.

Ved konstruktionen sikres de frivillige brandværn fortsat en bærende rolle. Derudover vil selskabet fortsat understøtte de lokale byggemyndigheder med brandteknisk vejledning med udgangspunkt fra de lokale rådhuse.

Sønderborg byråd har den 24. juni forkastet det forelagte aftalegrundlag, mens Haderslev, Aabenraa og Tønder altså nu har vedtaget aftalegrundlaget.

Baggrunden for etableringen af et fælles beredskab udspringer af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforeningen og Regeringen fra juni 2014. I denne aftale fremgår det, at landets nuværende 87 beredskaber skal reduceres til maksimalt 20 nye bæredygtige enheder senest pr. 1. januar 2016. Det fremgår også af aftalegrundlaget, at Regeringen vil søge tilslutning til at fastsætte de nærmere kriterier, såfremt kommunerne ikke inden da har dannet maksimalt 20 nye enheder.