Nyhed er fra 18-12-2015

Brand & Redning Sønderjylland rykker ud fra 1. januar

Byrådene i Haderslev, Aabenraa og Tønder kommuner har på deres møder i december endeligt godkendt dannelsen af Brand & Redning Sønderjylland. Selskabet er således en realitet fra 1. januar 2016

18
122015

Det nødvendige forarbejde er gjort, selskabet er klar til drift, og ikke mindst, - og måske vigtigst, brandbilerne er klar til at rykke ud, når rådhusklokkerne bimler det nye år ind.

Det nye selskab får adresse i Tinglev i et fagligt fællesskab med Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole. Skolen uddanner indsatsledere til beredskaberne, politiet og sundhedsberedskabet for alle landets beredskaber -som det eneste sted i hele landet. Ved denne satsning, skabes der en beredskabsfaglig klynge af høj kvalitet, og som kan være med til at udvikle både den statslige skole og det kommunale Brand & Redning Sønderjylland.

Ved dannelsen af Brand & Redning Sønderjylland bevares de frivillige brandværn, og den kommende organisation tager højde for den unikke driftsform, der eksisterer i Sønderjylland.

- Alt i alt står vi med et rigtigt godt udgangspunkt for et kommende stærkt beredskab, som samlet set bliver mere robust end de enkelte beredskaber tidligere, vurderer direktøren for det nye sønderjyske beredskab Jarl Vagn Hansen og fortsætter:

- Det er særligt vigtigt i en tid, hvor beredskaberne er under pres, når storme og kraftigt regnvejr med oversvømmelser til følge er nogle af de hændelser, som kommer oftere og mere kraftigt end tidligere. Samtidig har flygtningesituationen på det seneste også været en stor opgave for beredskabet. Alt i alt kræver det et stærkt ledelsesmæssigt apparat, ligesom det kræver en stærk operativ og forudgående planlægningsmæssig indsats. Alle komponenter som et samlet Brand & Redning Sønderjylland bedre kan håndtere.

I denne forbindelse bemærker de tre borgmestre fra Haderslev, Aabenraa og Tønder, der alle sidder i Beredskabskommissionen, budskabet fra forsvarsminister Peter Christensen om, at det statslige overbygningsberedskab på beredskabscenteret i Haderslev ikke længere er lukningstruet.

Beredskabscenteret i Haderslev virker som overbygningsberedskab for hele Region Syddanmarks dækningsområde. Dertil kommer, at beredskabscenteret understøtter uddannelsesaktiviteterne på skolen i Tinglev.

Det grænsenære samarbejde med de tyske beredskaber fortsætter og udbygges med Brand & Redning Sønderjylland som omdrejningspunkt fra den danske side.