Nyhed er fra 11-03-2015

Byrådet indkalder ideer og forslag til klimapolitik

Aabenraa Kommune har udarbejdet et forslag til Klimapolitik 2015 med visioner for bæredygtig vækst. Borgere, virksomheder og andre interessenter opfordres til at komme med forslag og bemærkninger i høringsperioden fra 11. marts til 6. maj

11
032015

Aabenraa Kommune vil gerne i samarbejde med borgere og virksomheder skabe bæredygtig vækst. Derfor har kommunen udarbejdet et forslag til klimapolitik med politiske visioner, der kan være en fordel både for miljøet og klimaet og samtidig gavne den enkelte borgers pengepung og virksomhedernes bundlinje.

- Vi har valgt at sætte fokus på, hvordan vi skaber vækst og samtidig reducerer energiforbruget fra el, varme og transport. Det har vi gjort, fordi vi i byrådet mener, der er en klar sammenhæng mellem det at spare på energien, give de lokale håndværkere noget at lave og skabe bedre boliger for vores borgere. Det er formuleret i selve klimapolitikken med politiske visioner, mål og pejlemærker for bl.a. bæredygtigt byggeri og mere vedvarende energi. Derudover har vi udarbejdet et katalog, hvor vi har listet en masse ideer op til, hvordan vi så gør helt konkret, forklarer formand for Teknik- og Miljøudvalget Bent Sørensen.

Det er netop kataloget med ideer, som Aabenraa Kommune gerne vil have bemærkninger til - og ikke mindst nye ideer og forslag til projekter. Kataloget er inddelt i fem temaer: kommunen som virksomhed, boliger, erhverv, transport samt energi og planlægning.

Nogle af de konkrete initiativer, der er foreslået i kataloget, er f.eks. tiltag for at få flere energirenoveringer i både boliger og virksomheder. De skal være med til at forbedre vilkårene for virksomhederne og hjælpe boligejerne på vej mod renovering af huset for at få bedre indeklima og lavere energiregning.

- Der er også foreslået initiativer, der kan fremme cyklismen i kommunen. Som kommune kan vi f.eks. lave cykelstier og forbedre forholdene for de bløde trafikanter, og i byrådet ønsker vi også, at vi går forrest som virksomhed. Det kan bl.a. ske ved at køre mere på el-cykel i den daglige drift, som et af forslagene også handler om, påpeger udvalgsformanden.

Klimapolitik 2015 og det medfølgende katalog over ideer skal give Aabenraa Kommune bedre mulighed for at sikre en lokal forankring af nationale tiltag (som f.eks. BedreBolig). Samtidig skal det blive lettere i højere grad at kunne udnytte puljer, samarbejdsmuligheder og vækstpotentiale i grøn omstilling og bæredygtighed.

- Derfor vil vi også gerne høre fra private og virksomheder, der kunne være interesserede i at samarbejde med kommunen om netop bæredygtig vækst, pointerer udvalgsformanden.

Forslag til klimapolitik og selve kataloget med ideer kan ses her . Høringen varer frem til 6. maj 2015. Forslag og bemærkninger sendes til Plan, Aabenraa Kommune på e-mail: plan@aabenraa.dk og skal være kommunen i hænde senest den 6. maj for at indgå i det videre arbejde.

Klimapolitik og klimaplan træder først i kraft ved politikkens endelige vedtagelse, som forventes medio 2015.