Nyhed er fra 09-01-2015

Byrådet ønsker godt nytår

Borgmester Thomas Andresen og hele byrådet var fredag eftermiddag vært ved den traditionelle nytårsreception på rådhuset i Aabenraa.

09
012015

I sin tale takkede borgmester Thomas Andresen for det gamle år. Han takkede virksomheder, frivillige og borgere for iderigdom, handlekraft og virkelyst.

Thomas Andresen brugte byrådets vækstplan til at se fremad og slog fast, at den er byrådets identitetsprojekt. Det er de konkrete initiativer i vækstplanen, der skal gøre Aabenraa Kommune til et endnu bedre sted at bo, arbejde og drive virksomhed i.

Han slog også fast, at vækstplanen understøtter den linje, han lagde ved sin tiltrædelse for et år siden. Nemlig at vi skal fortælle de gode historier om Aabenraa Kommune. Vækstplanen er fuld af gode historier.

I sin tale kom borgmester Thomas Andresen ind på flere historier, som han fremhævede som gode.

En af dem er udviklingen i kommunens befolkningstal. Det endte ganske vist med et samlet fald i antallet af borgere i kommunen på 87 personer i forhold til året før. Men faldet er både mindre end forventet og mindre end det gennemsnitlige fald på 288 personer om året, som har været realiteten de foregående fem år.

I den forbindelse nævnede Thomas Andresen, at første etape af det nye sygehus i Aabenraa indvies i næste uge. Det giver flere arbejdspladser i kommunen, og det giver igen grundlag for befolkningsvækst, hvis det lykkes at få flere af sygehusets medarbejdere til at bosætte sig i kommunen.

En af de måder, byrådet vil skabe vækst på, er at pejle efter visionen om at skabe sundhed og læring. Det skal med andre ord være let at uddanne sig og leve et sundt liv i Aabenraa Kommune. Det skal bl.a. virkeliggøres i planerne om Aktiv Campus Aabenraa, hvor man i 2015 bliver klar til at gå i gang med at bygge den nye Multiarena Aabenraa. Men det er også i 2015, at såvel Kongehøjskolen som Lyreskovskolen bliver indviet.

Thomas Andresen roste også private virksomheder for at spille med på byrådets og hele kommunens vision om at skabe sundhed og læring. Konkret nævnede han det firma, der i samarbejde med Fjordskolen har udviklet det digitale hjælpemiddel ShowMyDay, som sætter struktur på hverdagen bl.a. for personer med autisme.

Han fremhævede netop udviklingen af ShowMyDay som et offentligt-privat samarbejde, hvilke han og byrådet meget gerne vil have flere af. Derfor inviterede han på byrådets vegne til samarbejde, bl.a. om sundhedsinnovation, velfærdsløsninger og uddannelser.

Et andet godt eksempel er virksomheden Vendlet, der har lavet et lagen-vendesystem til sengeliggende borgere. Det betyder, at der nu kun skal en person til at vende borgeren. Det hjælper både sosu-assistenten og borgeren og giver nye arbejdspladser og flere skattekroner i kommunekassen.

Aabenraa Kommune har netop vilje til virksomhed. Thomas Andresen slog fast, at Aabenraa er den mest erhvervsvenlige af de sønderjyske kommuner, og at både han og byrådet vil kæmpe for ikke alene at beholde den position, men at kommunen skal blive endnu mere erhvervsvenlig.

Borgmesteren konstaterede, at 2014 har været et godt år erhvervsmæssigt. Der er solgt otte erhvervsbyggegrunde i 2014 mod fire i 2013. Grunden, hvor den tidligere Brundlundskolen ligger i Aabenraa, er solgt til UC Syddanmark. Her bygger UC Syddanmark sin helt nye campus og får plads til at udvide sine aktiviteter med sygeplejeskolen. Af andre store erhvervsbegivenheder nævnede han tilladelsen til at bygge et stort biogasanlæg ved Kliplev.

Og der er visse tegn på vækst i det lokale erhvervsliv. I 2014 var der hele 16 Gazellevirksomheder i kommunen. Heraf er der en enkelt, som er vokset hele 1.600 procent over de seneste fire år, nemlig Fogtmann Logistik A/S fra Aabenraa, der oven i købet blev nummer tre på listen over Gazellevirksomheder på landsplan.

I den sammenhæng slog borgmester Thomas Andresen også fast, at vi skal huske at være stolte af Gate Denmark, altså det store erhvervsområde i Padborg, der huser så mange transport- og logistikvirksomheder, at det er et af Nordeuropas største transportcentre. I 2014 skabte det lokale erhvervsliv og Aabenraa Kommune i fællesskab Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde, der skal sætte retning for den videre udvikling af området.

Thomas Andresen sluttede sin tale med at takke alle de frivillige, der yder et kæmpe stykke arbejde i samfundets og kommunens tjeneste. Bl.a. de frivillige brandmænd, de frivillige, der holder liv i de små bysamfund og dem, der har taget så godt imod de to nye, midlertidige flygtningecentre samt de frivillige bag Et Hjerte For Alle.

Men der var også en særlig tak til en enkelt person. Nemlig byrådsmedlemmet, socialdemokraten Povl Kylling Petersen, som for nylig kunne fejre 25 års jubilæum. Thomas Andresen takkede for en stor indsats både som tidligere formand for Kultur- og Fritidsudvalget og som nuværende formand for Social- og Sundhedsudvalget. Han karakteriserede Povl Kylling Petersen som en pragmatisk politiker med sans for at finde løsninger og som en god kollega med både lune og humor.