Nyhed er fra 08-08-2014

Cafémøde om Cimbriagrunden

Formand og næstformand for Vækst- og Udviklingsudvalget holder cafémøde på Aabenraa Bibliotek onsdag 20. august. Her kan interesserede stille spørgsmål til ny lokalplan for Cimbriagrunden i Aabenraa.

08
082014

Vækst- og Udviklingsudvalget inviterer interesserede borgere til høring om forslag til en lokalplan for det område i Aabenraa, der populært kaldes for Cimbriagrunden, som ligger på hjørnet af Haderslevvej og Reberbanen. Officielt er det forslag til lokalplan nr. 61 - boliger og centerformål ved Reberbanen, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 37.

Cafémødet foregår onsdag 20. august på Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3 i Aabenraa, fra kl. 16-19. Her vil forslagene blive lagt frem.

Hvis man vil se forslagene, og har man spørgsmål eller kommentarer til planerne, kan man bare møde op inden for det fastlagte tidsrum. Ved cafémødet vil formand og næstformand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje og Erik Uldall Hansen svare på spørgsmål sammen med planmedarbejdere fra Aabenraa Kommune og rådgiver for den bygherre, der ønsker at bygge på Cimbriagrunden.

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er i offentlig høring frem til 10. september 2014.

- Vi holder et åbent cafémøde, fordi det giver borgerne bedre muligheder for at få svar på deres spørgsmål, end hvis vi indbød til et borgermøde. I en stor forsamling kan der godt sidde mange, som ikke får stillet de spørgsmål, de egentlig ønsker svar på, forklarer formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.

Han påpeger, at cafémødet holdes tre uger før, fristen for at komme med kommentarer udløber, så folk har god tid til at indsende deres eventuelle bemærkninger.

Efter den offentlige høring træffer byrådet beslutning, om de indkomne bemærkninger og indsigelser kan imødekommes eller ej. Det sker i forbindelse med, at byrådet beslutter, om planforslagene skal vedtages endeligt, eller om de skal sendes i fornyet høring eller ikke vedtages.