Nyhed er fra 12-01-2021

CSR-mærke Aabenraa 2021: Flere virksomheder modtager anerkendelse

Social ansvarlighed står højt på dagsordenen hos mange virksomheder i Aabenraa Kommune. Hele 76 lokale virksomheder blev 11. januar godkendt til at modtage CSR-mærke Aabenraa 2021 i anerkendelse af deres sociale bidrag og engagement. Det er det højeste antal modtagere, siden mærket blev uddelt for første gang i 2016.

12
012021

- Det er et flot resultat, at vi i år kan anerkende 76 lokale virksomheder i Aabenraa Kommune, som gør en vigtig indsats for at hjælpe borgere videre med at opnå beskæftigelse og uddannelse. På trods af coronakrisen har mange virksomheder formået at yde et socialt bidrag, og det mener jeg bestemt, at vi som kommune skal være med til at synliggøre og hædre.

Sådan lyder det fra Ejler Schütt, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, som er med til at uddele CSR-mærket. Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar og bidrager til at fremme beskæftigelse og uddannelse i kommunen.

I alt har 80 virksomheder søgt om og blevet godkendt til at modtage CSR-mærke Aabenraa i 2021. Blandt de 76 godkendte virksomheder har 66 tidligere modtaget mærket, hvilket vil sige, at det er lykkedes at tiltrække 10 helt nye ansøgere. Med dette års tildeling har kommunen uddelt CSR-mærket til i alt 128 virksomheder igennem årene.

- Jeg er meget glad og stolt over, at flere og flere virksomheder melder sig på banen for at modtage kommunens CSR-mærke. 2020 har bestemt ikke været noget nemt år, ikke mindst for erhvervslivet. Årets CSR-uddeling vidner derfor om, at vi som lokalsamfund, også i tider med modgang, formår at stå sammen og bevare en høj grad af samfundsansvar og socialt engagement, siger borgmester Thomas Andresen.

På grund af forsamlingsforbuddet er det ikke muligt at afholde den officielle overrækkelse af CSR-mærket på Aabenraa Rådhus. Derfor vil CSR-pakker og diplomer blive leveret til alle årets CSR-virksomheder. Uddelingen gennemføres i februar 2021.

Fakta om CSR-mærke Aabenraa
Corporate Social Responsibility (CSR) er et udtryk for virksomhedernes samfundsansvar og deres arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter.

CSR-mærke Aabenraa centrerer sig om beskæftigelse og uddannelse, og mærket retter sig imod lokale virksomheder, der giver plads til udsatte borgere igennem virksomhedspraktik eller fleksjob, og som løfter opgaver inden for uddannelse og efteruddannelse ved for eksempel at ansætte elever og voksenlærlinge eller gennemføre jobrotationsprojekter.

Kriteriet for at modtage CSR-mærke Aabenraa tilpasses for hvert år og bliver offentliggjort på Aabenraa Kommunes hjemmeside i løbet af foråret. Næste ansøgningsperiode for CSR-mærke Aabenraa 2022 forventes at løbe fra 15. oktober til 15. december 2021. Ansøgninger indsendes digitalt via en ansøgningsportal, som bliver tilgængelig på hjemmesiden ved ansøgningsperiodens start. Kriteriet for at modtage CSR-mærke Aabenraa 2021 var som følger:

Minimum 10 % af virksomhedens medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) skal i indeværende år have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Uddannelsespraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

Kontaktperson

Borgmester Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, tlf.: 40 15 45 50; e-mail: tand@aabenraa.dk

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Ejler Schütt, tlf.: 40 42 64 69; e-mail: es@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 27 50 70 19; e-mail: ksje@aabenraa.dk