Nyhed er fra 11-01-2022

CSR-mærke Aabenraa 2022: Rekordår for CSR-virksomheder

Aabenraa Kommune uddeler hvert år CSR-mærke Aabenraa for at anerkende de lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til udsatte borgere samt bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft. 2022 er rekordår. 10. januar 2022 tildelte Arbejdsmarkedsudvalget CSR-mærke Aabenraa 2022 til hele 93 virksomheder.

11
012022

- Virksomheder, der tager socialt ansvar, er af stor betydning for udviklingen af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune, og det glæder mig, at vi på trods af coronakrisen har kunnet tildele mærket til et rekordhøjt antal virksomheder. Det, at vi har så mange virksomheder, der i den grad løfter en vigtig opgave, er et kæmpe privilegie, og det skal de anerkendes for, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Dorrit Knudsen.

Ved sidste års tildeling af CSR-mærke Aabenraa 2021 kunne Arbejdsmarkedsudvalget godkende i alt 77 ansøgninger. En sammentælling af samtlige CSR-virksomheder siden den første uddeling i august 2016 viser, at 151 virksomheder har modtaget CSR-mærke Aabenraa en eller flere gange frem til og med uddelingen i 2022. I år tæller listen 23 helt nye virksomheder, som har søgt mærket for første gang.

- Det er utrolig flot, at så mange virksomheder har mere end 10 procent af virksomhedens medarbejdere der er ansat på de forskellige ordninger, der kvalificerer til CSR-mærket. Særligt med de omstændigheder, der har været gældende i de seneste to år. Det viser et billede af at mange virksomheder i Aabenraa Kommune bidrager til øge borgernes muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet, siger næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget, Hans-Christian Gjerlevsen.

Den officielle overrækkelse af CSR-mærke Aabenraa 2022 vil finde sted ved en reception i Byrådssalen i februar 2022.

Fakta om CSR-mærke Aabenraa
Corporate Social Responsibility (CSR) er et udtryk for virksomhedernes samfundsansvar og deres arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter.

CSR-mærke Aabenraa centrerer sig om beskæftigelse og uddannelse, og mærket retter sig imod lokale virksomheder, der giver plads til udsatte borgere igennem virksomhedspraktik eller fleksjob, og som løfter opgaver inden for uddannelse og efteruddannelse ved for eksempel at ansætte elever og voksenlærlinge eller gennemføre jobrotationsprojekter.

Kriteriet for at modtage CSR-mærke Aabenraa tilpasses for hvert år og bliver offentliggjort på Aabenraa Kommunes hjemmeside i løbet af foråret. Næste ansøgningsperiode for CSR-mærke Aabenraa 2023 forventes at løbe fra 15. oktober til 15. december 2022. Ansøgninger indsendes digitalt via en ansøgningsportal, som bliver tilgængelig på hjemmesiden ved ansøgningsperiodens start. Kriteriet for at modtage CSR-mærke Aabenraa 2022 var som følger:

Virksomheder som ligger i Aabenraa kommune, hvor minimum 10 % af virksomhedens medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) i indeværende år har været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Uddannelsespraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

Kontaktperson

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Dorrit Knudsen, tlf.: 2721 9567; e-mail: dmkn@aabenraa.dk

Næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget, Hans-Christian Gjerlevsen, tlf.: 2967 8143; e-mail: hgje@aabenraa.dk

Jobcenterchef Aabenraa Kommune, Henrik Kærgaard, tlf.: 7376 7656 ; e-mail: hks@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 27 50 70 19; e-mail: ksje@aabenraa.dk