CSR-rekord: Aabenraa Kommune fejrede 67 virksomheder

Torsdag eftermiddag overrakte Aabenraa Kommune CSR-mærke Aabenraa 2019 til 67 virksomheder, som dermed fik et synligt bevis på, at de tager et socialt ansvar.

  07
  022019

  Den officielle overrækkelse af CSR-mærke Aabenraa 2019 fandt sted torsdag 7. februar på Aabenraa Rådhus, hvor 67 virksomheder blev anerkendt for at tage et lokalt socialt ansvar. Dette er det højeste antal modtagere, siden mærket blev uddelt for første gang i 2016.

  - Jeg er meget stolt over, at vi med det rekordstore antal CSR-mærker igen har kunnet fejre vores lokale virksomheder i Aabenraa Kommune for at tage et socialt ansvar. Det vidner om, at vores lokale virksomheder har viljen til at spille en aktiv rolle i samfundet ved at bidrage til at skabe gode beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for kommunens borgere, siger borgmester Thomas Andresen og tilføjer:

  - Med CSR-mærke Aabenraa viser virksomhederne for omverdenen, at de ikke bare har fysisk placering i Aabenraa Kommune. Men at de som virksomhed også bidrager til, at Aabenraa Kommune bliver et endnu bedre sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed i.

  Uddelingen af dette års CSR-mærke foregik i byrådssalen, hvor både borgmesteren og formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Ejler Schütt, holdt taler for de 67 virksomheder, som også modtog CSR-diplom og CSR-pakke.

  - Samarbejdet med virksomhederne spiller en afgørende rolle for borgernes muligheder inden for beskæftigelse og uddannelse. Og det er ikke mindst takket være virksomhedernes sociale engagement og bidrag, at så mange borgere får chancen for at spille en aktiv rolle på arbejdsmarkedet. Det er jeg glad for, at vi i dag kunne hædre dem for med CSR-mærke Aabenraa 2019, siger Ejler Schütt.

  Fakta om CSR-mærke Aabenraa
  CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, der handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed og tager medansvar for samfundet.

  Med CSR-mærke Aabenraa ønsker Aabenraa Kommune at anerkende lokale virksomheder, der bidrager til at skabe beskæftigelse og uddannelse ved for eksempel at ansætte borgere i virksomhedspraktik, fleksjob eller som elever og lærlinge.

  En virksomhed kan blive CSR-certificeret, hvis den ligger i Aabenraa Kommune og opfylder følgende krav:

  1. Minimum fem procent af virksomhedens ansatte skal i de seneste tre måneder have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

  • Virksomhedspraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Skånejob
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • IGU – Integrationsgrunduddannelsen
  • EGU – Erhvervsgrunduddannelse
  • STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
  • Elever under AUB-ordningen

  2. Virksomheden skal opfylde AUB-ordningens krav om elever, medmindre man ikke er omfattet af ordningen.

  Kontaktperson

  Borgmester Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, tlf.: 40 15 45 50; e-mail: tand@aabenraa.dk

  Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Ejler Schütt, tlf.: 40 42 64 69; e-mail: es@aabenraa.dk

  Borgerservicechef Aabenraa Kommune, Esben K. Christiansen, tlf.: 21 30 44 30; e-mail: ekc@aabenraa.dk

  Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk