Nyhed er fra 01-12-2016

Det Gode Liv er Aabenraa Kommunes mission

Aabenraa Byråd har netop vedtaget Vækststrategi 2016-2028, som nu lægges ud til offentlig debat. Det er byrådets mission, at vi sammen skaber Det Gode Liv i Aabenraa Kommune

01
122016

På byrådsmødet 30. november godkendte Aabenraa Byråd vækststrategien Sund Vækst, som gælder fra 2016-2028. Strategien fokuserer på den fremadrettede indsats for at styrke kommunens konkurrencekraft og indtægtsgrundlag. Den lægger med andre ord op til, hvad vi kan gøre for at gøre det endnu mere attraktivt at bo, leve og drive virksomhed i Aabenraa Kommune.

- Jeg er glad for, at vi nu har fået vedtaget den strategi, vi skal arbejde ud fra de kommende mange år. Det er en strategi, vi må være fælles om. Byrådet og kommunen kan ikke løfte opgaven alene. Sammen med bl.a. studerende, foreninger og virksomheder skal vi skabe Det Gode Liv i Aabenraa Kommune, så vi i endnu højere grad end nu bliver en sund kommune i vækst og udvikling, påpeger borgmester Thomas Andresen.

Byrådets vision er, at Aabenraa Kommune skal være et sundt og aktivt fællesskab samt et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed, uddannelse, logistik og fødevarer. Samtidig skal Aabenraa Kommune være en drivkraft i den dynamiske grænseregion.

- I vækststrategien angiver vi nogle spor, vi kan arbejde på for at opnå visionen og Det Gode Liv. Men hvordan vi gør det konkret, det er i høj grad op til borgere og erhvervsliv i samarbejde med kommunen. Derfor glæder jeg mig til at høre, hvad der kommer ind af gode ideer i debatfasen, understreger Thomas Andresen.

Vækststrategien er lagt ud i en 10 ugers debatfase frem til 10. februar. Strategien ligger på aabenraa.dk, hvor alle kan læse og downloade den. Og så står det alle frit for at indsende deres kommentarer og forslag til konkrete tiltag til Aabenraa Kommune.

Debatfasen er også en invitation til samarbejde, og byrådet samler op på de indkomne forslag.

- Debatten og bemærkningerne skal altså pege fremad i forhold til, hvordan vi løfter strategien. Vi er allerede i fuld gang med rigtigt mange tiltag, der skal gøre kommunen mere attraktiv i forhold til erhverv, bosætning og studiemiljø, men vi har hele tiden brug for flere gode ideer, slår Thomas Andresen fast.

Vækststrategien

Printvenlig version

FAKTA
Kommentarer og forslag sendes til plan@aabenraa.dk eller pr. brev til Kultur, Plan & Fritid, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa.