Nyhed er fra 27-06-2018

Det Gode Liv skal skabes i et digitalt fællesskab

Byrådet i Aabenraa Kommune har vedtaget Sund Vækst – Vækststrategi 2018-2030. Det er en strategi for, hvordan de mange vækstpotentialer i kommunen bedst udnyttes de næste 12 år. Ikke mindst digitaliseringens mange muligheder skal skabe værdi for både borgere og virksomheder i kommunen.

27
062018

Et enigt byråd vedtog på byrådsmødet 27. juni Vækststrategi 2018-2030. Strategien giver afsæt for, hvordan byråd, virksomheder og borgere sammen skaber Det Gode Liv i Aabenraa Kommune. Det skal være endnu bedre at bo, arbejde, studere og drive virksomhed i Aabenraa Kommune.

Vækststrategien er en justering af den strategi, der blev vedtaget i 2016. Som en del af justeringen, har byrådet blandt andet besluttet at indsætte et nyt spor om digitalisering og teknologi, der dog ikke ændrer strategiens fortsatte fokus på fællesskabet om at skabe Det Gode Liv.

- Nøgleordet i den nye strategi er fællesskab. I Aabenraa Kommune værner vi om vores fællesskab, og med den nye strategi sætter vi retning på, hvad vi vil opnå sammen med borgere, foreninger og erhvervsliv. Én af de retninger vi sætter, er blandt andet for digitalisering, og det er mit klare mål, at vi både skal anvende de digitale løsninger til at understøtte vækst i erhvervslivet, samtidig med at digitalisering skal bruges som et middel til at styrke kernevelfærden, siger borgmester Thomas Andresen.

Apple og Googles indtog i Aabenraa Kommune er et eksempel på, at Aabenraa Kommune allerede er lykkedes med at tiltrække digital vækst til området.

- Digitalisering er helt klart en nøgle for os, når det handler om at skabe et fundament for vækst og velfærd i fremtiden. Vi vil skabe Det Gode Liv for borgere og virksomheder, og allerede nu vil byggeri og drift af datacentret skabe jobs i Aabenraa Kommune, siger viceborgmester Ejler Schütt.

Et andet eksempel på vellykket digitalisering, er den fortsatte brug af velfærdsteknologi, som Aabenraa Kommune i de seneste år har prioriteret højt.

- Den digitale verden er fuld af muligheder, som vi i Aabenraa Kommune vil gribe og bruge aktivt. Her ser jeg blandt andet velfærdsteknologi som et vigtigt område, hvor vi med nye digitale løsninger kan bidrage til at styrke vores aktive og sunde fællesskaber i Aabenraa Kommune, siger 2. viceborgmester Karsten Meyer Olesen.

Ud over at digitalisering spiller en større rolle, indeholder strategien fortsat fokus på de tre spor fra den tidligere Vækststrategi: Vilje til virksomhed, Byer i bevægelse samt Sundhed og læring.

Vækststrategi 2018-2030 giver også mulighed for, at lokalt og globalt arbejde bliver tænkt sammen. Derfor er også FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling skrevet ind i strategien.

Fra torsdag 28. juni til og med torsdag 20. september er vækststrategien lagt ud til en offentlig debatfase. Strategien er at finde på www.aabenraa.dk/sundvækst.

 

Fakta

  • Byrådet har vedtaget vækststrategien, som kan læses på www.aabenraa.dk/sundvækst.
  • Forslag og kommentarer kan sendes direkte til plan@aabenraa.dk eller pr. brev til Kultur, Plan & Fritid, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa.
  • Debatfasen strækker sig over 12 uger fra 28. juni til 20. september.
  • I efteråret 2018 udarbejdes der en vækstplan med konkrete planer, der skal bidrage til at indfri målsætningerne i vækststrategien.

Kontaktperson

Borgmester Thomas Andresen, tlf.: 40 15 45 50; e-mail: tand@aabenraa.dk

Viceborgmester Ejler Schütt, tlf.: 40 42 64 69; e-mail: es@aabenraa.dk

2. viceborgmester Karsten Meyer Olesen, tlf.: 29 13 32 92; e-mail: kmol@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Rune Højer, tlf.: 73 76 77 60; e-mail: rhj@aabenraa.dk