Nyhed er fra 08-09-2017

Efterforskning i gang efter olieudslip

Syd- og Sønderjyllands Politi har indledt en efterforskning i forbindelse med udslippet af cirka 200.000 liter dieselolie torsdag på havnen i Aabenraa. Udslippet er også nået ud i Aabenraa Fjord. Ophold i og omkring vandet frarådes.

08
092017

Det står klart, at udslippet er sket fra et tankanlæg, der tilhører virksomheden Dan-Balt, men politiet kan af hensyn til den igangværende efterforskning ikke kommentere dette forhold yderligere.

Politiet, Aabenraa Kommune, Brand og Redning Sønderjylland, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Operationscenter (SOK) og Hjemmeværnet fortsatte fredag morgen indsatsen for dels præcist at få kortlagt, hvor dieselolien befinder sig, dels at få forberedt indsatsen med hensyn til rensning af de kystnære områder i Aabenraa Fjord.

Læs hele Politiets pressemeddelelse om efterforskningen her .