Nyhed er fra 24-11-2014

Ejendomsskattebilletten på vej

Ejendomsskattebilletten for 2015 er nu på vej ud til ejere af fast ejendom.

24
112014

Som noget nyt bliver ejendomsskattebilletten leveret i den digitale postkasse, som kan tilgås via borger.dk til alle ejendommens ejere og eventuel administrator:

  • Personen, der står registret som hovedejer, modtager den originale ejendomsskattebillet.
  • Øvrige ejere vil modtage en ejendomsskattebillet markeret med Kopi.
  • Er der på ejendommen oprettet en administrator vil administratoren modtage den originale ejendomsskattebillet - og alle ejere modtager en kopi.

Personer, der har fået dispensation fra den digitale postkasse, vil som hidtil modtage ejendomsskattebilletten med posten.

Er ejendommen ikke allerede tilmeldt betalingsservice, bliver indbetalingskort for henholdsvis rate 1 og rate 2 sendt ud ca. 14 dage før indbetalingsdatoen i januar og juli.