Nyhed er fra 01-12-2014

Ekstraordinært byrådsmøde om resultatkontrakt med turistforeningen

Aabenraa Kommune holder ekstraordinært byrådsmøde fredag 5. december kl. 8 med ét punkt på dagsordenen: Resultatkontrakt mellem Aabenraa Kommune og Turistforeningen Aabenraa og Grænselandet 1. halvår 2015

01
122014

På mødet i Vækst- og Udviklingsudvalget 27. november blev en sag begæret i byrådet. Nemlig en sag, hvor der lægges op til, at en resultatkontrakt mellem Aabenraa Kommune og Turistforeningen Aabenraa og Grænselandet forlænges i et halvt år fra 1. januar 2015.

Begæringen har fået borgmester Thomas Andresen til at indkalde til ekstraordinært byrådsmøde.

Baggrunden for sagen om en mulig forlængelse af resultatkontrakten er, at Vækst- og Udviklingsudvalget på sit møde 11. september besluttede at tilslutte sig det sønderjyske turismesamarbejde, en såkaldt DMO (Destination Management Organisation - nærmere bestemt: Destinationsudvikling Sønderjylland) fra 1. juli 2015.

Det betyder, at en række af de opgaver, turistforeningen hidtil har løst for Aabenraa Kommune, fremadrettet bliver varetaget af Destinationsudvikling Sønderjylland.

Forlængelsen af resultatkontrakten med Turistforeningen Aabenraa og Grænselandet vil kunne sikre en smidig overdragelse af opgaver samt give tid til dialog med turistforeningen og andre om varetagelsen af de opgaver, der ikke overdrages til Destinationsudvikling Sønderjylland.

- Jeg kunne have valgt at sætte sagen på dagsordenen på byrådets ordinære møde 17. december, men jeg synes, vi skylder de implicerede parter hurtigst muligt at få klarhed over, hvordan sagerne stiller sig efter nytår. Denne sag skaber usikkerhed om turistforeningens virke fra 1. januar, og det er belastende for medarbejderne. Derfor vil en meget hurtig afklaring være hensigtsmæssig, vurderer borgmester Thomas Andresen.

Det ekstraordinære byrådsmøde holdes fredag 5. december kl. 8.00 i lokale 120 på rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa.