Nyhed er fra 06-10-2014

Elite Aabenraa tilbyder ny klubordning

Nyt tilbud skal skabe bedre vilkår for talentudvikling og eliteidræt i Aabenraa Kommune. Elite Aabenraa inviterer alle idrætsforeninger til at være med.

06
102014

Fra 1. oktober 2014 er det muligt for alle foreninger i Aabenraa Kommune, der er interesserede i talentudvikling og eliteidræt, at blive en del af Elite Aabenraas nye klubordning.

Målet med klubordningen er at motivere klubber til at arbejde mere strategisk med udviklingen af talentmiljøer.

- Vi glæder os meget til at komme i gang med klubordningen og dialogen med foreningerne. Elite Aabenraa vil være en aktiv medspiller, der kan give sparring og igangsætte de processer , der er brug for i foreningerne for at sikre udviklingen af talentmiljøer. Vigtigst for os er dog i første omgang at lytte til foreningerne og i fællesskab få sat rammerne op for et godt samarbejde, udtaler Uffe Vind, der er ny projektleder for Elite Aabenraa.

Alle klubber kan være med
I klubordningen er der både plads til klubber, der allerede konkurrerer på eliteniveau og har gode talentmiljøer, og klubber med spirende talentmiljøer, der har lyst til at igangsætte et langsigtet arbejde. Klubberne kan derfor enten blive optaget som elite- eller udviklingsklub. Klubberne skal dog som minimum have adresse i Aabenraa Kommune og være medlem af Danmarks Idrætsforbund.

Klubberne vurderes ud fra ti kriterier. Alt efter hvor mange kriterier den enkelte klub lever op til, kommer klubben med som enten elite- eller udviklingsklub.

Kriterierne handler blandt andet om klubbens niveau, organisering, strategi og handleplan. Ansøgningen skal ligeledes indeholde en projektbeskrivelse, der ridser op, hvilke initiativer, der ønskes igangsat.

Ved at blive en del af Elite Aabenraas klubordning opnår klubberne økonomisk støtte, adgang til særlige uddannelsestilbud og konsulentbistand.