Nyhed er fra 14-11-2016

En del af Industrivej i Padborg er lukket i tre uger

Pga. vejarbejde, der skal gøre Industrivej i Padborg mere sikker for cyklister og fodgængere, er en del af vejen lukket i tre uger, og der er omkørsel ad Tolbodvej og Frøslevvej

14
112016

Aabenraa Kommune har omlagt trafikken fra en del af Industrivej til Toldbodvej, Frøslevvej og tilbage til Industrivej for at gennemføre et trafiksikringsarbejde på stedet.

Det er et led i projekt Padborg Skolecykelby, der skal gøre Padborg mere sikker at færdes i for bløde trafikanter. Det sker bl.a. ved at etablere to helleanlæg på Industrivej, hvor man som fodgænger eller trækkende med sin cykel kan krydse vejen mere sikkert, end der er mulighed for i dag. Der bliver også plantet træer ved hellerne og sat nye kantsten, så Industrivej bliver en pænere vejstrækning, end den er i dag.

- Industrivej er lukket i tre uger dels for at få mulighed for at gennemføre vejarbejdet, men også af hensyn til sikkerheden for trafikanterne i området. Der er ikke plads til, at man kan køre på Industrivej hverken i lastbil eller i bil, når der graves store huller midt i vejbanen for at anlægge hellerne. Det er helt normalt, at man laver omkørsler i sådan en situation, og vi ser meget frem til at få skabt trafiksikre skoleruter i Padborg. Det bliver rigtig godt, forventer formand for Teknik- og Miljøudvalget Bent Sørensen.

Entreprenøren regner med, at træerne er plantet i næste uge og åbner herefter lidt op for trafikken, nemlig efter fyraften. Det forventes, at Industrivej er helt åben igen i uge 48.

I den forgangne weekend har der været flere henvendelser til kommunen om projektet og om trafikale ulemper afledt af arbejdet. Dem tager kommunen naturligvis hånd om, lover afdelingschef for Drift og Anlæg Jesper Kristensen:

- Og så håber vi, at vi med lidt mere information om projektet lokalt kan opfordre til tålmodighed hos trafikanter og naboer. Det, vi er i gang med at gennemføre, er et rigtig godt projekt, som både er med til at øge sikkerheden og forskønne Industrivejs grønne udtryk.

Læs evt. mere om projekt Padborg Skolecykelby .