Nyhed er fra 30-03-2017

Engangspulje til Tinglevs foreningsliv

Foreninger i Tinglev kan frem til 3. maj søge om at få del i Solcellepulje Tinglev. Puljen kan støtte lokale projekter, der styrker landskabelige eller rekreative værdier i Tinglev, og kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger

30
032017

I forbindelse med, at Aabenraa Kommune har solgt en større grund til Solpark Tinglev, har kommunen øremærket 300.000 kr. af indtægten til en lokal engangspulje: Solcellepulje Tinglev.

Puljen er inspireret af det statslige initiativ Grøn ordning, som staten tilbyder kommuner i forbindelse med vindmølleprojekter. Her får den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn i områder, hvor der placeres vindmøller.

Solcellepulje Tinglev kan imødekomme lokale initiativer, der styrker landskabelige eller rekreative værdier. Og man kan søge om støtte til kulturelle eller informative aktiviteter.

Solcellepulje Tinglev kan kun søges af foreninger og kan kun benyttes til projekter i et afgrænset område i og omkring Tinglev by.

- Vi mener, at vi på denne måde kan være med til at sætte ekstra skub i udviklingen i det område, hvor der nu også er placeret en stor solcellepark. Vi vil gerne give en håndsrækning til de mange ildsjæle i nærmiljøet, som med deres projekter er med til at understøtte det gode liv i lokalområdet, pointerer borgmester Thomas Andresen.

Formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje påpeger, at puljen bl.a. kan bruges til at understøtte projekter, der følger op på indsatsområder i Tinglevs udviklingsplan, som er blevet til i et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og lokale aktører i Tinglev:

- Puljen har et formål, der dækker meget bredt og kan derfor understøtte foreningerne med både store og små bidrag. I udvalget glæder vi os meget til at se, hvad de lokale ildsjæle og foreninger finder på, siger udvalgsformanden.

Da puljen finansieres af et engangsbeløb, er der som udgangspunkt kun én ansøgningsrunde. Læs mere om puljen og ansøg via aabenraa.dk. Søg på solcellepulje eller klik på linket her: https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/frivillighed-og-medborgerskab/landdistrikter/solcellepulje-tinglev/