Nyhed er fra 12-10-2016

Entreprenør og dato på plads for områdefornyelsen

Det bliver Nørgaard Anlæg fra Ribe, der skal stå for områdefornyelsen i den sydlige del af Aabenraa bymidte. Spaden går i jorden 2. november

12
102016

Det ligger nu fast, hvem der bliver entreprenør på den omfattende og ambitiøse områdefornyelse i Aabenraa midtby. Nørgaard Anlæg fra Ribe vandt opgaven efter en licitation. Dermed nærmer første spadestik sig med hastige skridt.

- Det er dejligt, når gode visioner bliver til virkelighed. Vi er nu klar til at realisere planerne om at forskønne Aabenraa midtby, så byen kan blive en endnu mere attraktiv hovedby i Aabenraa Kommune og et flot visitkort for alle os, der bor i kommunen eller lægger vejen forbi. Jeg glæder mig også over, at en sydjysk entreprenør løb med opgaven. Det er godt for hele Sønderjylland, når vores virksomheder får nye ordrer, påpeger borgmester Thomas Andresen.

Borgmesteren underskrev entreprenørkontrakten onsdag 12. oktober.

Informationsmøde 13. oktober
Nørgaard Anlæg deltager i det første informationsmøde om områdefornyelsen, der finder sted torsdag 13. oktober kl. 19.30 i byrådssalen på rådhuset, Skelbækvej 2 i Aabenraa. Her vil kommunen bl.a. fortælle om, hvordan arbejdet tilrettelægges, så det forstyrrer handlen mindst muligt, og entreprenøren vil være til rådighed for uddybning og spørgsmål. Alle er velkomne.

- Alle beboere og erhvervsdrivende i området er inviteret til mødet 13. oktober, men derudover vil jeg opfordre andre interesserede til at dukke op. For selv om entreprenøren skal sørge for, at f.eks. julehandlen bliver generet mindst muligt, kan man altså ikke gennemføre så omfattende en områdefornyelse helt uden at det får konsekvenser for bylivet. På mødet fremlægger vi bl.a., hvad der skal ske hvornår. Og så vil jeg naturligvis appellere til forståelse, når arbejdet går i gang, siger formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.

Første spadestik 2. november
Nu, hvor entreprenøren er på plads, kan spaden altså stikkes i jorden. Det sker onsdag 2. november i Rådhusgade, hvor borgmester Thomas Andresen og formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje tager de to første spadestik.

FAKTA
Udbuddet er kørt efter betegnelsen økonomisk mest fordelagtige tilbud, da det for Aabenraa Kommune var vigtigt, at licitationens tilbudsgivere er i stand til at opfylde flere kriterier:

  • Pris (40%)
  • Kvalitet og kvalitetssikring (25%)
  • Arbejdsproces og organisering (25%)
  • Trafikafvikling og kommunikation (10%)

Der er gennem de ovenstående kriterier lagt stor vægt på faglige kvalifikationer, det vil bl.a. sige erfaring i brolægning samt evne til at planlægge opgaver med en stram tidsplan.

Endvidere er det vigtigt, at entreprenøren har erfaring i at udføre sit arbejde samtidig med, at der afvikles trafik i det pågældende område, og at entreprenøren har erfaring i at kommunikere med dem, der bor og driver virksomhed i området.

Nørgaard Anlæg lever op til kriterierne og har samlet set scoret bedst blandt de bydende.