Nyhed er fra 03-09-2015

Erhvervsklimaet i Aabenraa Kommune i flot udvikling

Dansk Industris Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse 2015 blev offentliggjort i morges. Aabenraa Kommune går 25 pladser frem og lander på en samlet 14. plads. Målrettet fokus på fysisk planlægning og rekruttering er en af forklaringerne på den flotte placering.

03
092015

Aabenraa Kommune er gået frem i ni af 11 kategorier i DIs erhvervsklimaundersøgelse og rykker dermed 25 pladser frem til en samlet 14. plads. Aabenraa Kommune er dermed placeret i top ti over kommuner med størst fremgang i 2015. Den største fremgang opnår Aabenraa Kommune i kategorien Arbejdskraft, hvor kommunen går 46 pladser frem fra 2014, og den bedste placering er en 8. plads i Fysisk planlægning. I kategorien Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden opnår Aabenraa Kommune en 14. plads.

Fokus på rammebetingelser og dialog

Borgmester Thomas Andresen er meget tilfreds med Aabenraa Kommunes placeringer: - I Aabenraa Kommune har vi skruet op for investeringerne i at skabe gode rammebetingelser for virksomhederne og et velfungerende beredskab omkring lokalplanlægningen. Derudover har vi styrket samarbejdet med virksomhederne om rekruttering af arbejdskraft og kører bl.a. målrettede indsatser over for de brancher og kandidater, som vi har en fælles interessere i at trække til kommunen. Derfor er jeg især glad for, at undersøgelsen viser, at kommunens virksomheder udtrykker høj tilfredshed med adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Vi er på rette vej, siger borgmester Thomas Andresen.

Et lille eksempel på rekrutteringssamarbejdet er en ny jobfilm. Ideen til filmen er opstået i et netværksforum for store private og offentlige virksomheder samt uddannelsesinstitutionerne i Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune faciliterer netværket. Abena, Meldgaard A/S og H.P. Therkelsen samt ITD - Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport og Sydbank står bag rekrutteringsfilmen, der via medarbejdercases fra de deltagende virksomheder viser en bred palette af forskellige karrieremuligheder i virksomhederne. Filmen kan ses på https://youtu.be/2rAYNsG7LTg

Direktør for Kultur, Miljø & Erhverv Stig W. Isaksen er også meget tilfreds med resultatet af DIs erhvervsklimaundersøgelse: - Vi prioriterer at skabe en åben dialog med erhvervslivet, og det glæder mig, at virksomhederne netop oplever Aabenraa Kommune som en mulighedsorienteret samarbejdspartner. Det skyldes ikke mindst, at vi har kompetente medarbejdere i Kultur, Miljø & Erhverv, der leverer og har blik for, hvad der fremmer både virksomhederne og kommunens interesser, fortæller Stig W. Isaksen.

Virksomheder vil have fokus på infrastruktur

Resultatet af DIs Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse 2015 er baseret på svar fra 85 store og små virksomheder i Aabenraa Kommune, hvilket svarer til ca. 23 % af de privat beskæftigede i kommunen. De virksomheder, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, er blevet bedt om at svare på, hvad Aabenraa Kommune skal prioritere højest for at styrke virksomhedernes vækstmuligheder. Svaret lyder: Arbejdskraft samt Infrastruktur & Transport.

- Transportområdet er centralt for kommunens vækstmuligheder, og Aabenraa Kommune har fuldt fokus på at styrke området med de redskaber, vi har. Infrastruktur-delen kan vi imidlertid ikke løfte alene, og derfor mødes jeg med transportminister Hans Christian Schmidt i næste uge, hvor jeg - ligesom jeg gjorde over for den tidligere transportminister - understreger vigtigheden af statslige investeringer i infrastrukturen. Det er nemlig afgørende for, at vi kan booste erhvervsudviklingen yderligere, afslutter borgmester Thomas Andresen.