Nyhed er fra 15-04-2015

Få indflydelse på fremtidens daginstitutioner

Aabenraa Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg har sendt et oplæg til ny dagtilbudsstruktur i høring med frist for svar 27. april. Det er altså nu, forældre og andre med interesse i området skal komme med forslag og bemærkninger til fremtidens daginstitutioner

15
042015

Hvis man har lyst til at øve indflydelse på, hvordan fremtidens daginstitutioner i Aabenraa Kommune skal se ud, så er det nu, man skal sætte sig til tasterne og sende sine gode ideer ind til kommunen. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på sit møde 10. marts, at oplægget Dagtilbudsstruktur 2015 sendtes i høring frem til 27. april.

Som et led i høringsprocessen havde udvalget indbudt dagtilbuddenes formænd og næstformænd, institutionslederne og repræsentanter for organisationerne FDDB, FOA og BUPL til et dialogmøde på Folkehjem i Aabenraa tirsdag aften 14. april. Her blev der stillet mange spørgsmål til oplægget, og der blev debatteret intenst.

- For mig at se var det et rigtig godt møde, hvor vi fik mange spørgsmål og bemærkninger. Nu håber jeg bare, at mange af dem, der deltog i mødet, og alle andre med interesse for området, sender deres bemærkninger og gode forslag til os inden høringsfristens udløb, så vi kan få skabt en rigtig god struktur for vores dagtilbud i årene der kommer. Det er nu, man kan få indflydelse. Vi er meget interesserede i input, for vi har ikke lagt os fast på en ny struktur endnu, understreger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Kirsten Nørgård Christensen.

Oplægget til ny dagtilbudsstruktur anviser en række modeller, der reducerer antallet af bygninger og antallet af ledere, så man kan gå fra pt. 15 ledere fordelt på 23 bygninger til i yderste konsekvens 8 ledere fordelt på 8 bygninger. Samtidig lægges der i oplægget op til, at byrådet tilgodeser området med anlægsmidler over en årrække med henblik på at etablere nye aldersintegrerede og tidssvarende daginstitutioner flere steder i kommunen.

Børnetallet falder
Anledningen til at ændre dagtilbudsstrukturen er først og fremmest, at børnetallet i Aabenraa Kommune falder. Den situation er svær at håndtere i en kommune, der er præget af små institutionsenheder. Ved at ændre strukturen kan man tilpasse institutionernes kapacitet til det faldende børnetal og samtidig give daginstitutionerne en tiltrængt opdatering både inde og ude. Og ved at gøre institutionerne aldersintegrerede kan man oprette flere småbørnspladser.

- Jeg hører, at nogle forældre udlægger det at gå fra mange til få institutioner, som at vi vil skabe børnefabrikker. Men det vil vi ikke. Tvært imod kan vi ved at skabe nye institutionstyper både skabe trygge miljøer for børnene og give børn og forældre bedre kvalitet. Institutionerne kan indrettes i små grupper med fast tilknyttet personale og opdelt legeplads. Man kan altså godt have en ren vuggestue i en aldersintegreret institution, hvor de helt små børn ikke blandes med de større, pointerer Kirsten Nørgård Christensen.

Høringssvar skal sendes på mailadressen dagtilbud@aabenraa.dk senest 27. april kl. 8.00. Strukturoplægget behandles igen i udvalget 12. maj.

Oplægget kan læses via dette link: /politik-og-dialog/aktuelle-hoeringer/dagtilbud/