Nyhed er fra 03-01-2017

Felsted Centralskole udleverer iPads til alle elever

Felsted Centralskole skruer helt op for den digitale dagsorden og udleverer iPads til alle elever som personligt arbejdsredskab. Det sker torsdag 5. januar

03
012017

Der kommer stadigt større fokus på IT-baserede løsninger i folkeskolen. Bl.a. har skolereformen medført, at folkeskolerne skal arbejde mere med læringsmiljøer og valg af mulige læringsmidler. Læring er kerneydelsen, og målorienteret undervisning er et krav.

De elevplaner, skolerne skal lave, skal være IT-baserede, dynamiske og selvfølgelig individuelle. Elev og forældre skal have mulighed for indflydelse.

Dertil kommer, at skolernes baseline skal fodres med data fra diverse tests og prøver. I Aabenraa Kommune gennemfører skolerne to frivillige + den obligatoriske nationale test efter ministeriets anvisning. Eleverne skal derudover også hvert år svare på en trivselstest.

Lærerne har fået adgang til flere IT-portaler med undervisningsmaterialer. Her kan de hente stor hjælp til forberedelse af målstyret undervisning. De kan dele deres forløb med andre og hente inspiration.

- Vi stod med den udfordring, at Felsted Centralskole ikke var gearet til at udnytte alle disse muligheder, da vi ikke havde nok pcere. Bl.a. derfor var elevplanerne ikke så dynamiske og involverende, som de burde være. Det er en del af baggrunden for, at vi nu går all in på den digitale dagsorden, forklarer skoleleder Anette Riis Svendsen.

Beslutningen er taget i skolebestyrelsen. Kommunens skoleforvaltning og Børne- og Uddannelsesudvalget har bakket op.

Medarbejderne har fået et kursus og er blevet inspireret til at anvende de nye muligheder i et bredt læringsperspektiv. Det forventes, at underviserne tilbydes konsulenttimer en gang månedligt det næste halvår.

Torsdag 5. januar går projektet går i gang, og eleverne får udleveret deres iPads.