Nyhed er fra 13-09-2017

Fiskeri i fjorden efter olieudslip

Fødevarestyrelsen opfordrer lystfiskere til at undgå områder med synlig olieforurening og at undlade at spise fisk med synlig olie.

13
092017

Aabenraa Kommune vurderer, at forureningen fortsat er aftagende. Vi giver grønt lys til at bade og fiske i Aabenraa Fjord med undtagelse af Skarrev, området omkring roklubberne og i havnebassinet. Vi opfordrer dog fortsat til at være opmærksom på evt. synlige tegn på olie andre steder.

Lystfiskere bør efter Fødevarestyrelsens vurdering ikke spise fisk med synlig olie eller fange fisk i et område med synlig forurening.

Det betyder, at Aabenraa Kommune fraråder lystfiskeri i umiddelbar nærhed af Skarrev, roklubberne og i havnebassinet.

På baggrund af de generelle informationer Fødevarestyrelsen har om dieselforurening til havs, giver de følgende anbefalinger:

  • Lystfiskere bør ikke spise fisk med synligt olie eller fange fisk i et område med synlig forurening.

For erhversfiskeri gælder følgende anbefalinger fra Fødevarestyrelsen:

  • Ved kommercielt fiskeri er det producentens ansvar, at fangsten overholder lovgivningen, og derved at fangsten ikke er forurenet med dieselolie.
  • Der er ikke åbnet for fangst eller høst af muslinger i Åbenrå fjord, produktionsområder 78, 79 og 80.
  • PAH ophobes i muslinger, som filtrerer vandet. Muslinger bør ikke fanges i området pga. risiko for højt indhold af PAH.

Borgere og virksomheder kan henvende sig til Fødevarestyrelsen på 72276900 eller på fvst.dk.

Presse henvises til tlf. 22 84 48 34 (ikke sms) eller skriv en mail til presse@fvst.dk