Nyhed er fra 10-11-2017

Fjordskolen har været udbudt i licitation

Licitationen til byggeriet af Fjordskolen har været afholdt, og resultatet er blevet dyrere end den afsatte anlægsbevilling.

10
112017

Licitationsresultatet i forbindelse med byggeriet af Fjordskolen er blevet mellem 3 og 14 millioner kroner dyrere end forventet. Forvaltningen analyserer lige nu på de store udsving i de modtagne tilbud.

I morges er byrådet blevet orienteret i sagen.

Forventningen er nu, at forvaltningen kan komme med et nyt oplæg til beslutningen i december 2017.

Det betyder samtidig, at en aftale om udbygning og renovering af Fjordskolen altså ikke er blevet skrevet under endnu.

- Buddene rammer over det forventede, og de store udsving i buddene gør, at vi er nødt til at kortlægge baggrunden for resultatet nærmere. Det er blandt andet aktualiteten i markedet, der gør, at resultatet lige nu er højere end først forventet, forklarer direktør i Kultur, Miljø og Erhverv, Stig Werner Isaksen.