Nyhed er fra 05-03-2015

Flere børn og unge kan få fritidspas

Ikke alle forældre har råd til, at deres børn går til fritidsaktiviteter. Men nu er der hjælp at hente. Aabenraa Kommune har netop fået en bevilling på150.000 kr., så flere udsatte børn og unge kan få en aktiv fritid.

05
032015

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har netop bevilliget 150.000 kr. til Aabenraa Kommune, så flere børn og unge kan få hjælp til at betale kontingent. Bevillingen dækker de næste 2 år.

For nogle familier er 1000 kr. til et kontingent til fodbold, spejder eller billedskole rigtig mange penge, og derfor fravælges foreningsaktiviteter.

- Det er et stort socialt og kulturelt problem, fortæller Tim Wulff, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, og vi er derfor rigtig glade for, at vi har fået ekstra økonomi til at udvide vores Fritidspas-ordning i de næste 2 år. Det kan gøre en forskel for rigtig mange udsatte børn og unge.

Aabenraa Kommune har haft en Fritidspas-ordning siden 2012, hvor forældre til børn i 2.-7.-klasse og unge i SSP-regi årligt har kunnet få op til 1000 kr. i støtte til betaling af kontingent. Den nye bevilling gør det muligt at udvide målgruppen, så ordningen pr. 1. april gælder for børn og unge i 0.-9. klasse. En nyansat fritidsvejleder skal hjælpe med at få skabt kontakt mellem målgruppen og foreningerne.

Fakta om fritidspas

  • Et fritidspas dækker kontingentet til en kultur- eller fritidsforening i Aabenraa Kommune med op til 1000 kr. om året.
  • Baggrunden for tildelingen af et fritidspas er økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige udfordringer.
  • Kultur- og Fritidsudvalget har siden 2012 afsat midler til Fritidspas-ordningen.
  • I 2014 blev der uddelt 280 fritidspas.
  • Mere information og ansøgningsskema på: /vores-kommune/fritid/fritidspas/