Nyhed er fra 06-08-2015

Flere folkeskoler i Aabenraa Kommune opretter breddeidrætsklasser

De gode erfaringer med breddeidræt på Felsted Centralskole breder sig nu: Stubbæk, Løjt og Tinglev Skole opretter nu breddeidrætsklasser og gør en ekstra indsats for, at idræt og bevægelse får endnu mere opmærksomhed.

06
082015

I det nye skoleår får eleverne på 7. eller 8. årgang flere idrætstimer og dermed mere tid til at fordybe sig i faget. Center for Undervisningsmidler har skræddersyet en række forløb, hvor bevægelse understøtter undervisningen i de øvrige fag. Idrætslærerne vil få ny inspiration gennem en række korte kurser og netværksmøder. Samtidig vil skolerne også arbejde med bevægelseskultur generelt gennem bl.a. legepatrulje, Skolesport og en junioridrætslederuddannelse i samarbejde med Dansk Skoleidræt.

Stubbæk-skoleleder glæder sig
Skoleleder Lone Thaysen, Stubbæk Skole, ser frem til at indgå i projektet: - Idræt og bevægelse er en god måde at fremme elevernes trivsel og læringsparathed. Samtidig hænger projektet rigtig godt sammen med den nye folkeskolereform, som netop lægger op til de indsatser, som projektet indeholder, fortæller Lone Thaysen.

Når skoleåret begynder, går de 2 breddeidrætsklasser, 7. årgang på Stubbæk Skole, i gang med et frilufts- og skovfitnessforløb, som munder ud i aktiviteter for de andre breddeidrætsklasser på en fælles dag i oktober. Desuden bliver 6. årgang drivkraften i at etablere en legepatrulje for de yngste elever på Stubbæk Skole. På sigt vil skolerne gå i gang med en bevægelsesskolecertificering gennem KOSMOS ved UC Syddanmark, som involverer alt det pædagogiske personale på de enkelte skoler.

Styrker lokalt sammenhold
Et øget samarbejde med foreningerne er også i fokus, så elevernes færdigheder som idrætsformidlere kan komme i spil i de lokale foreninger. Tim Wulff, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, ser et stort potentiale i foreningssamarbejdet: - Det styrker foreningernes rolle og sammenholdet i lokalsamfundene, når foreningerne får muligheden for at præsentere deres idræt for eleverne, inddrage junioridrætslederne som hjælpetrænere og måske få nye medlemmer. Det er win-win, mener Tim Wulff.

Breddeidrætsklasseprojektet er en del af Aabenraa Kommune som Breddeidrætskommune, 2014-16. Læs mere på www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/breddeidraet/