Nyhed er fra 07-06-2017

Flere midler til Landdistrikternes materialepulje

Landdistrikternes materialepulje åbner for en ny ansøgningsrunde, da Aabenraa Byråd har tilført puljen knapt en halv million kroner samt yderligere 161.000 kroner fortrinsvis øremærket til legepladser. Puljen kan søges fra 8. juni til 3. september

07
062017

Byrådet har besluttet at tilføre Landdistrikternes materialepulje nye midler. Det betyder, at kommunen sætter gang i en tredje ansøgningsrunde med et større beløb end før, nemlig 628.600 kroner. Af disse midler er 161.000 kroner fortrinsvis øremærket til legepladser for at sætte fokus på renovering, forbedring og etablering af legepladser i kommunen.

- Det er fantastisk at kunne støtte endnu mere op om frivillige projekter i kommunen. En ekstra halv million kroner i puljen er en stor hjælp til frivillige, der forskønner vores landdistrikter og skaber byrum og mødesteder, der især kommer børnefamilier til gode, vurderer Philip Tietje, formand for Vækst- og Udviklingsudvalget.

Landdistrikternes materialepulje har indtil videre fået 52 ansøgninger i 2017. Deraf er 21 ansøgninger imødekommet, og flere er blevet anbefalet at arbejde videre med deres ansøgning og søge igen.

Tilsammen er der uddelt en halv million kroner til de 21 projekter, og de fleste forventes realiseret inden årets udgang.

Denne tredje ansøgningsrunde løber fra 8. juni til 3. september og skal søges via www.aabenraa.dk/puljetilmaterialer .