Nyhed er fra 11-03-2022

Flere spiser usundt og rører sig for lidt – også i Aabenraa Kommune

Mange borgere i Aabenraa Kommune spiser for usundt, er fysisk inaktive og en del føler sig stressede, viser ny sundhedsprofil. Til gengæld ryges og drikkes der mindre end tidligere.

11
032022

Aabenraa Kommune har netop modtaget sin nye sundhedsprofil. Resultaterne fra undersøgelsen ”Hvordan har du det? 2021” er nemlig blevet offentliggjort, og cirka 2.500 borgere i kommunen har haft mulighed for at svare på undersøgelsen.

- Med sundhedsprofilen får vi et vigtigt indblik i, hvordan det går med udviklingen af borgernes sundhedstilstand. Sundhed har stor betydning for trivslen og muligheden for at leve det gode liv for kommunens borgere. Resultaterne fra undersøgelsen vil vi bruge aktivt til at gøre vores sundhedsfremmende og forebyggende indsats endnu mere målrettet, siger Jan Køpke Christensen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Aabenraa Kommune.

I undersøgelsen er der flere interessante resultater. Blandt andet er andelen af borgere i Aabenraa Kommune, der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol, faldende. Den nye anbefaling på højst 10 genstande om ugen var der i 2010 17 procent som overskred. I 2021 er andelen faldet til 11,9 procent. Til sammenligning er den gennemsnitlige andel i Region Syddanmark på 14,2 procent.

Samtidig er andelen af borgere, der ryger dagligt, også faldet. I 2010 var andelen af borgere, der røg dagligt, på 21,2 procent. I 2021 er andelen faldet til 16,1 procent. Andelen af borgere, der aldrig har røget, er steget fra 45 procent i 2010 til 49,8 procent i 2021. Der er dog en risiko for, at en del af borgerne har erstattet cigaretterne med for eksempel snus. Sundhedsprofilen 2021 viser, at henholdsvis 3,1 procent af kvinderne og 10,7 procent af mændene mellem 16-24 år i Region Syddanmark anvender snus hver dag.

Lig udviklingen i resten af Region Syddanmark viser undersøgelsen også for Aabenraa Kommune, at borgerne på mange områder er blevet mere usunde. Borgerne i Aabenraa Kommune spiser mere usundt og dyrker mindre motion, og flere føler, at de har det dårligt rent mentalt. Det ses ved, at andelen af borgere, der udfører moderat eller hård fysisk aktivitet i fritiden er faldet fra 24,8 procent i 2010 til 18,1 procent i 2021. Herudover er andelen af borgere med et usundt kostmønster steget fra 15,7 procent i 2010 til 21,4 procent i 2021.

- Det er positivt, at alkohol og rygning fylder stadig mindre i borgernes hverdag. Vi håber, at den gode udvikling fortsætter. Det er særlig godt, at den stagnering, som vi så i 2017 ved andelen af daglige rygere, nu er vendt til et markant fald. Vi glæder os til at dykke mere ned i den 600 siders lange rapport og blive klogere på, i hvilket omfang faldet kan være et udtryk for, at rygningen er erstattet med eksempelvis e-cigaretter eller snus, siger Jan Køpke Christensen og fortsætter:

- Dog er det bekymrende, at borgerne på en række andre områder lever mere usundt. Det er ikke en udfordring, vi står alene med i Aabenraa Kommune. Men det er en udfordring, som vi er opmærksomme på, da for eksempel tobaksforbrug og et usundt kostmønster kan være medvirkende til udvikling af kroniske sygdomme. Det gælder blandt andet diabetes, som der desværre fortsat er flere borgere i kommunen, som bliver ramt af. Kronisk sygdom er ofte til gene for borgeren og påvirker muligheden for at leve et godt liv.

- Vi tror på, at der gennem en fortsat og målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats kan skabe gode resultater på området. Kommunen vil sammen med borgerne arbejde for, at flest muligt kan leve et godt liv uden sygdom eller bedst muligt med en kronisk sygdom, siger Jan Køpke Christensen.

Resultater fra alle kommuner og regioner i landet kan ses på http://www.danskernessundhed.dk/.

Kontaktperson

Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Jan Køpke Christensen, tlf.: 40 78 79 13; e-mail: jkch@aabenraa.dk

Sundhedschef Aabenraa Kommune, Michael Metzsch, tlf.: 73 76 78 20; e-mail: mme@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk