Nyhed er fra 20-03-2015

Fokus på den nordlige del af Aabenraa bymidte

Aabenraa Kommune går nu i gang med at søge penge til fornyelse af den nordlige del af bymidten i Aabenraa. En ansøgning om tilskud på 10 mio. kroner er på vej til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

20
032015

Nu, hvor områdefornyelsen i den sydlige del af Aabenraa bymidte er på vej til at blive realiseret, har Vækst- og Udviklingsudvalget besluttet, at Aabenraa Kommune skal gå i gang med at søge tilskud til fornyelse af den nordlige ende af Aabenraa bykerne. En ansøgning bliver sendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inden for kort tid. Ministeriet har nemlig en pulje øremærket til ældre, nedslidte byområder, som Aabenraa Kommune er berettiget til at søge.

Det område, der skal fornyes, strækker sig fra Callesensgade i vest til et stykke ud i erhvervsområdet nord for havnen mod øst. I området ligger også banegården, Nørreport, den nordlige del af gågaden, området ved Klinkbjerg og Barkmøllegade samt Lavgade og Højgade ned til Forstallé.

- Det har længe stået på vores ønskeliste at få gjort noget ved den nordlige del af midtbyen i Aabenraa. Særligt har der været meget fokus på den nordligste del af gågaden. Den rummer i dag mange tomme butikker, og man må faktisk konstatere, at den del af gågaden ikke længere har betydning som handelsstrøg. Det skal vi simpelthen have gjort noget ved. Men det er ikke nok at gøre noget ved gågaden, det er hele den nordlige bydel, der skal have et løft, for at vi får den attraktive hovedby i kommunen, som vi ønsker, pointerer formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.

Områdefornyelsen i den nordlige del af Aabenraa skal være med til at opfylde visionerne i den overordnede udviklingsplan Fremtidens Aabenraa - Fremtidens Købstad om at gøre Aabenraa til et attraktivt sted at slå sig ned.

Hvis Aabenraa Kommunes ansøgning imødekommes i ministeriet, og byrådet beslutter sig for at sige ja tak, forpligter kommunen sig til at bruge et millionbeløb på områdefornyelsen, som er mindst det dobbelte af det beløb, ministeriet giver i tilskud. Da Aabenraa Kommune fik tilskud fra ministeriet på 5 mio. kroner til områdefornyelsen i den sydlige ende af midtbyen, endte det med at blive et projekt til samlet 51 mio. kroner.

Områdefornyelsen vil bestå af følgende delprojekter:

  • Renovering af området ved Nørreport, Barkmøllegade og Lavgade med indretning af byrum med tidssvarende udstyr og med mulighed for, at de kan anvendes til forskellige aktiviteter
  • Midlertidige installationer og aktivitetsmuligheder
  • Renovering af udvalgte gadestrækninger i partnerskab med private husejere
  • Etablering af anlæg til regnvandshåndtering som aktive og rekreative dele af byrum og opholdsarealer
  • Strategi for bygningsfornyelse og energirenovering via partnerskaber med husejere
  • Havnearealer knyttes til bymidten ved belægning, byinventar og begrønning
  • Tiltag i forhold til borgere med sociale problemer, der bor i og bruger området