Nyhed er fra 26-06-2019

Foreningshåndbog i høring: Tilskud for målgruppen 65+ år styrkes

Kultur- og Fritidsudvalget har på udvalgsmødet tirsdag 25. juni besluttet at sende forslag til Foreningshåndbog for folkeoplysningsområdet i høring indtil 25. august. Aabenraa Kommune vil fortsat have fokus på børn og unge under 25 år, men som noget nyt er der lagt op til, at kommunen også giver kursus- og materialetilskud til aldersgruppen 65+.

26
062019

For kasserer, foreningsformænd og bestyrelsesmedlemmer er Foreningshåndbogen et uvurderligt opslagsværk, når det gælder opstart og drift af folkeoplysende foreninger. Den skal revideres inden udgangen af 2019, og derfor har Kultur- og Fritidsudvalget netop sendt et forslag til Foreningshåndbog for folkeoplysningsområdet i høring.

- Jeg ser frem til, at vi kan have en dialog med borgerne og foreningslivet om den kommende Foreningshåndbog, samt hvilke høringssvar vi modtager i høringsperioden indtil 25. august. Vores ambition er, at det skal være lettere at være frivillige, siger Lars Kristensen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Foreningshåndbogen beskriver de principper og retningslinjer, der gælder, når Aabenraa Byråd hvert år afsætter midler til de folkeoplysende foreninger i forbindelse med budgetlægningen. En af de ændringer, som Kultur- og Fritidsudvalget har lagt op til, er, at det fremover også skal være muligt at søge kursus- og materialetilskud til aldersgruppen fra 65 år og opefter.

- Vi ønsker, at flest muligt borgere i Aabenraa Kommune har en sund og aktiv hverdag. Derfor vil vi gerne give mulighed for, at foreningerne skaber spændende aktiviteter for målgruppen 65+, siger udvalgsformanden og fortsætter:

- I dag er der et stort fokus på at skabe aktiviteter for børn og unge under 25 år. Ved også at styrke tiltag for den gruppe af borgere, der har eller snart trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, så får de mulighed for at udvide deres netværk samt holde krop og sjæl i gang. 

Fakta om Foreningshåndbog for folkeoplysningsområdet 
Tilskud kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemmehørende i Aabenraa Kommune, og som har til formål at udøve folkeoplysende virksomhed. Udviklingspuljen kan derudover søges af nye foreninger og selvorganiserede grupper.

Hvad kan der søges tilskud til:

 • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
  • Medlemstilskud
  • Materialetilskud
  • Kursustilskud
  • Ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven
  • Lokaletilskud til private lokaler og lejrpladser m.v.
 • Den folkeoplysende voksenundervisning
  • Foreninger, hvis virksomhed omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen
  • Tilskud til private lokaler m.v.
 • Udviklingspuljen
  • Der kan bl.a. søges tilskud til nye initiativer med folkeoplysende formål samt etableringstilskud til nye foreninger under det folkeoplysende område

 

Kontaktperson

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Aabenraa Kommune, Lars Kristensen, tlf.: 21 47 49 54; e-mail: lkri@aabenraa.dk

Fritidskonsulent Aabenraa Kommune, Pia Ingerslev Sørensen, tlf.: 73 76 75 95; e-mail: pia@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Rune Højer, tlf.: 73 76 77 60; e-mail: rhj@aabenraa.dk