Nyhed er fra 04-12-2014

Forslag til Kommuneplan 2015 i høring

Aabenraa Kommune sender Forslag til Kommuneplan 2015 i høring. Borgere har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser fra 10. december til 4. februar

04
122014

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan, der sætter mål og rammer for den fysiske udvikling i hele kommunen. Planen revideres hvert fjerde år. Den til enhver tid gældende kommuneplan har dog et sigte på 12 år.

Ved denne revision af kommuneplanen peger forslaget bl.a. på, hvor der kan planlægges videre til byvækst og nye vindmøller.

- Med Kommuneplan 2015 ønsker vi at forbedre rammerne for en kommune i vækst, så der både er plads til et velfungerende erhvervsliv, attraktiv bosætning og et varieret fritidsliv. Samtidig er kommuneplanen et vigtigt redskab til at sikre beskyttelse og benyttelse af naturen og det åbne land, forklarer formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.

Kommuneplan 2015 bliver som noget nyt alene udgivet på en hjemmeside. Ikke i bogform. Kommuneplanforslaget kan ses på www.kommuneplan.aabenraa.dk . Her er desuden mulighed for at se kort og læse en miljøkonsekvensvurdering af planforslaget.

- Det er et krav for de nye kommuneplaner i alle kommuner, men det er også en stor fordel for borgere og virksomheder, at planen er digital. Det gør det meget lettere for at finde frem til de områder og emner i planen, man har interesse for. Og der er et omfattende kortmateriale, som gør planen og konsekvenserne af planlægningen meget let at overskue, pointerer udvalgsformanden.

Byrådet vedtog planforslaget 26. november, og det er i høring 10. december 2014 - 4. februar 2015. Indsigelser og bemærkninger sendes til Plan, Aabenraa Kommune på e-mail: kommuneplan@aabenraa.dk og skal være kommunen i hænde senest den 4.februar for at indgå i det videre planlægningsarbejde.

Kommuneplan 2015 træder først i kraft ved planens endelige vedtagelse, som forventes medio 2015. Selv om kommuneplanen ikke er endeligt vedtaget i byrådet endnu, skal Aabenraa Kommune allerede nu arbejde efter at opfylde kommuneplanforslagets formål. Det kan betyde, at kommunen kan blive nødt til at modsætte sig udstykninger, bebyggelser og ændrede arealanvendelser, hvis de strider mod kommuneplanens formål.