Nyhed er fra 26-10-2016

Fremgang i trivslen på skolerne i Aabenraa Kommune

Et trivselsprojekt for de ansatte på folkeskolerne i Aabenraa Kommune ser ud til at bære frugt. En ny trivselsmåling viser fremgang over hele linjen

26
102016

Skoleområdet har både lokalt og nationalt været igennem store forandringer de senere år, hvor der har været omstilling til nye inkluderende læringsmiljøer, skolereform og ændrede arbejdstidsregler for lærerne.

- Det betød at der ved trivselsmålingerne for de ansatte på Aabenraa Kommunes skoler i 2014 var grund til bekymring i forhold til trivsel og arbejdspres, forklarer skolechef Lars Svenson.

Derfor blev der iværksat et fælles trivselsprojekt i et samarbejde mellem Aabenraa Lærerkreds, BUPL, FOA og skoleforvaltningen. Projektet skulle bl.a. medvirke til at skabe respektfuld kommunikation på skolerne og genetablere et tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, samt motivere til at arbejde konstruktivt med implementeringen af reformen.

- Og her ved trivselsmålingen i 2016, som netop er gennemført, kan vi nu konstatere, at vi er på rette vej. Der er forbedringer på stort set alle områder, fortæller Lars Svenson.

Det glæder naturligvis skolechefen selv, men også formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget Kirsten Nørgård Christensen.

- Jeg noterer mig især, at tilfredsheden har taget nogle store skridt fremad, når det handler om Tilfredshed med arbejdet , Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere og Social støtte og feedback fra overordnede . Det viser for mig at se, at både medarbejdere og ledelse har arbejdet seriøst med de problemer, der har været rundt omkring, og at det var rigtigt at tage initiativet sammen med lærerkredsen, BUPL og FOA, konstaterer udvalgsformanden.

Skolechef Lars Svenson påpeger, at fremgangen i trivslen ikke er det samme som, at arbejdet er færdigt:

- Man kan ikke sige, at vi i mål. Der er stadigvæk udfordringer og plads til forbedringer. Særligt er det stadig nødvendigt at have fokus på De kvantitative krav og Den følelsesmæssige belastning i arbejdet , understreger han.

De fremadrettede indsatser vil være lokalt definerede på baggrund af den enkelte skoles egen trivselsmåling. Det betyder, at skolerne arbejder med trivselsmålingen ude i deres respektive MED-udvalg, og at forvaltningen drøfter og følger de lokale indsatser.