Nyhed er fra 17-11-2016

Fremtiden for dit kultur- og fritidsliv tegnes nu

En ny udgave af Aabenraa Kommunes kultur- og fritidspolitik er på vej, og den kan du få indflydelse på. Hvis du vil være med til at sætte retning, har en idé eller et projekt, der kan være med til at udvikle kultur- og fritidslivet i Aabenraa Kommune, er det nu, vi gerne vil møde dig

17
112016

60 repræsentanter fra forskellige grene af foreningslivet, erhvervslivet, kommunens institutioner og forvaltninger har de seneste tre måneder været med i en tænketank, der har skabt et udkast til en ny kultur- og fritidspolitik for Aabenraa Kommune, der nu ligger klar.

Det overordnede tema er samarbejde på tværs, og politikken skal fremadrettet være den ramme, der både dækker kultur- og fritidsområdet, bibliotekerne samt det folkeoplysende arbejde.

- Det er fantastisk at mærke det engagement, der har været omkring skabelsen af den fælles kultur- og fritidspolitik. I udvalget har vi sat rammen ved at fastsætte temaet Samarbejde på tværs og de tre indsatsområder. Men det er tænketanken, de mennesker der til hverdag er kultur- og fritidslivet i Aabenraa Kommune, der har fyldt nøgleord og gode idéer ind i politikken. Jeg tror, det er et meget stærkt udgangspunkt for, at vi kan udvikle området til alles bedste i de kommende år. Vi vil dog gerne have endnu flere borgere til at komme med deres mening om politikken, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Hans Philip Tietje.

Politikkens tre indsatsområder er: Fede fællesskaber, Stjerner at se op til og Land, vand og by.

De nøgleord, der har fyldt meget i processen, er: Frivillighed og engagement, det gode værtsskab, fælles kompetencer og faciliteter samt fælles fortællinger. Du kan se oplægget til politikken på nedenstående hjemmeside og har du noget at tilføje, noget nyt der ikke kan undværes, eller blot en kommentar, så giv også din mening til kende.

Giv din mening til kende på flere måder
Der er tre forskellige måder, du kan fortælle os, hvad du mener om udkastet til den fælles politik.

Dialogmøde: Tegningen af dit kultur- og fritidsliv for fremtiden
Tirsdag 22. november kl. 16-18 kan alle interesserede møde op på Aabenraa Bibliotek og få en introduktion til politikken og være med til at tegne videre på, hvordan den endelige politik kommer til at se ud. Derudover kan man få sparring på sin idé eller projekt, for at finde ud af, om det passer ind i politikken, og hvad det næste skridt er for at virkeliggøre den gode idé.

Giv dit svar på aabenraa.dk
Frem til torsdag 15. december kan du skrive dine kommentarer på høringssitet.

Kultur- og fritidsboxen
I Kultur- og fritidsboxen, et mobilt rum som valfarter rundt i Aabenraa Kommune, kan du også stikke hovedet ind og give din mening til kende. Her står vi klar til at fortælle dig om politikken, og du kan derefter give din mundtlige kommentar til den. Se hvor og hvornår du kan finde kultur- og fritidsboksen på aabenraa.dk.

Læs mere giv din mening til kende: https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/kultur-og-fritidspolitik/