Nyhed er fra 31-05-2018

Fremtiden for Enstedværkets skorsten nærmer sig

Efter grundige undersøgelser har Rimeco meddelt Aabenraa Kommune, at hvis det kommer til en nedrivning af skorstenen ved Enstedværket, bør det blandt andet foregå ved sprængning. Beslutningen, om skorstenen bevares eller nedrives, behandles i Økonomiudvalget 19. juni.

31
052018

Det store arbejde med at nedrive Enstedværkets blok 3 er Rimeco i fuld gang med, så grunden kan blive klar til overtagelse af Aabenraa Kommune og blive udlagt til et af de mest attraktive erhvervsområder.

Et af de næste store skridt på vejen er, hvad der skal ske med værkets skorsten på cirka 184 meter. Beslutningen, om skorstenen skal nedrives eller bevares, behandler Aabenraa Kommunes Økonomiudvalg nemlig 19. juni, når den er på dagsordenen.

- Når vi i Aabenraa Kommune har fået vedtaget den endelige plan for skorstenen, så kommer vi et skridt nærmere vores langsigtede plan om at tiltrække flere virksomheder til kommunen, siger borgmester Thomas Andresen og uddyber:

- Grunden er et af Vestdanmarks mest attraktive erhvervsområder. Arealet ligger tæt på både motorvej og havn med stor vanddybde samtidig med, at de nødvendige tilladelser til at drive virksomhed på området er til stede. Det vil blive et stort aktiv for hele Aabenraa Kommune.

Borgmesteren gør det dog klart, at pilen peger mod, at det ender med en nedrivning, da der ikke for nuværende er blevet præsenteret projektforslag for en bevarelse, der økonomisk set er realistiske.

Rimeco er klar
Hvis det kommer til en beslutning om at nedrive Enstedværkets skorsten, så er Rimeco klar med en plan for de tekniske muligheder vedrørende én af Danmarks største nedrivninger, hvis det kommer så vidt.

- Vi har siden årsskiftet foretaget adskillige detaljerede undersøgelser for nedrivningen af skorstenen. På grund af skorstenens højde samt tid og vejrmæssige forhold er det vores vurdering, at skorstenens omtrent øverste 2/3 skal sprænges, hvorefter cirka den sidste 1/3 af skorstenen maskinelt skal nedtages i bider, siger Klaus Peter Riggelsen, administrerende direktør Rimeco, og gør opmærksom på, at der ikke er taget en endelig beslutning vedrørende dette.

Retableringen af arealet, der har en størrelse på 134.000 kvadratmeter, til ibrugtagen forventes afsluttet i 2020.

Kontaktperson

Borgmester, Thomas Andresen, tlf.: 40 15 45 50; e-mail: tand@aabenraa.dk

Administrerende direktør Rimeco, Klaus Peter Riggelsen, tlf.: 40 11 28 82; e-mail: kpr@rimeco.dk

Erhvervskonsulent Aabenraa Kommune, Poul Bruun, tlf.: 22 67 71 40; e-mail: pbru@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk