Nyhed er fra 30-09-2015

Fremtidens Købstad bliver til Fremtidens Aabenraa

Plan bliver til virkelighed. Flere af de store projekter i udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa er godt i gang, og Aabenraa Kommune omdøber den hidtidige projekthjemmeside til fremtidensaabenraa.dk. Det sker i anledning af Arkitekturens Dag 6. oktober

30
092015

Ved arrangementet Arkitekturens Dag i Sønderjyllandshallens foyer får deltagerne en status på de projekter, der allerede er sat i gang efter den overordnede udviklingsplan, som blev sat i søen under navnet Aabenraa - Fremtidens Købstad. Det er bl.a. Multiarena Aabenraa, Aktiv Campus Aabenraa og områdefornyelsen af den sydlige del af midtbyen.

Samme dag skifter udviklingsplanens hjemmeside navn til Fremtidens Aabenraa, da det er titlen på udviklingsplanen, og adressen skifter fra aabenraafremtidenskøbstad.dktil fremtidensaabenraa.dk.

- Det sker for at markere, at planen nu bliver til virkelighed, og for at give siden sit rette navn. Byrådet har afsat midler til at gennemføre centrale elementer i planen, hvilket man kan få overblik over på hjemmesiden. Dermed er vi godt i gang med at omdanne og fremtidssikre Aabenraa med afsæt i den af byrådet vedtagne vision om, at byen skal være en af de mest levende og moderne byer ved købstadsjubilæet i 2035, forklarer Bo Riis Duun, afdelingschef for Kultur, Plan & Fritid i Aabenraa Kommune.

Samtidig er siden blevet kraftigt opdateret, så det bl.a. både bliver nemmere at følge med i status for de enkelte projekter og finde en relevant kontaktperson, hvis man har spørgsmål. På siden kan man også tilmelde sig en nyhedsmail med nyt om projekterne, der udsendes med jævne mellemrum.

FAKTA
Markeringen af Arkitekturens Dag sker tirsdag 6. oktober. Kl. 16.30 og kl. 19. Se evt. tidligere udsendte pressemeddelelse for program og tilmelding.

Adressen aabenraafremtidenskøbstad.dk virker stadig, men vil fremover omdirigere besøgende til den nye adresse.

Siden kan allerede tilgås, men vil først være fyldestgørende 6. oktober.