Nyhed er fra 01-06-2015

Fugletur i Tinglev Mose

Aabenraa Kommune inviterer til tur i Tinglev Mose tirsdag 9. juni for at se og høre på nogle af mosens 175 registrerede fuglearter

01
062015

Som led i Blå Flag-kampagnen med tildelingen af de 10 blå flag til strande i Aabenraa Kommune afholdes der i sommerens løb seks natur-arrangementer. Den første foregår 9. juni kl. 19.00, hvor kommunen byder på en vandretur rundt i Tinglev Mose. Mødestedet er ved Søhuset, Visgårdvej 14.

Med 175 forskellige fuglearter registreret i Tinglev Mose vil der være mulighed for at se eller høre et bredt udsnit af de mest almindelige fugle i mosen. Afhængigt af vejret vil der være mulighed for at se og/eller høre Nattergal og Trane samt en af Danmarks nyindvandrede ynglefugle, Blåhalsen.

Forstkandidat Morten Hansen er guide på turen. Tilmelding er ikke nødvendig. Passende påklædning, vandtæt fodtøj og kikkert er en fordel. Turen vil være på ca. 2,5 km og vare et par timer.