Nyhed er fra 18-07-2018

Gasværksvej kobles sammen med Haderslev-vej/Løgumklostervej

Første etape af udbygningen af Gasværksvej på strækningen mellem Haderslevvej til syd for Kathale går i gang i uge 32 og forventes færdig i uge 48.

18
072018

I dag fungerer H.P. Hanssens Gade som primær vejforbindelse gennem Aabenraa bymidte – både for gennemkørende trafik samt trafik til og fra havnen. Men i fremtiden skal Gasværksvej udfylde den rolle.

Anlægsarbejdet på Gasværksvej, som forlænges frem til krydset Haderslevvej/Løgumklostervej, påbegyndes i uge 32, hvor den eksisterende Gasværksvej vil blive forlænget ind mod byen (mod sydvest). Vejen anlægges med midterrabat, cykelsti og fortov på hele strækningen. Der er tale om en strækning på cirka 150 meter.

Den nye Gasværksvej placeres syd for Cimbria Parken. I det eksisterende lyskryds ved Haderslevvej/Løgumklostervej vil den nye Gasværksvej blive tilkoblet, så den i fremtiden bliver til et firebenet lyskryds.

Ved Reberbanen vil der blive etableret et nyt trebenet lyskryds, idet den vestlige del af Reberbanen spærres for biltrafik, men med en passage for cyklister og gående. I første omgang bevares adgangen fra Gasværksvej til Kathale, men på længere sigt forventes Kathale at blive lukket.

På den sydlige side af den nye Gasværksvej – mellem Nørreport og Reberbanen - vil der blive etableret en ny plads, hvor det gamle skinnespor langs havnen vil have en fremtrædende rolle i belægningen. På pladsen etableres desuden træer og bænke.

Sammen med vejprojektet vil Arwos udføre ændringer på det eksisterende kloak- og afvandingssystem for at sikre bortledning af fremtidig nedbør og overfladevand.

I anlægsperioden bliver der skiltet med omkørsler for bilister. Den overordnede tidsplan for udførelse af første etape af projektet på Gasværksvej er, at der er opstart i uge 32 med forventet færdiggørelse i uge 48.

Du kan læse mere om Gasværksvej på følgende link via Fremtidens Aabenraa: http://fremtidensaabenraa.dk/gasvaerksvej/

Yderligere omkring baggrunden for Gasværksvej (tidligere Klimaboulevarden) findes i Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa: https://www.aabenraa.dk/media/661171/2014-0528_udviklingsplan_fremtidens-aabenraa_fremtidens-koebstad_skaermvenlig.pdf

Kontaktperson

Teamleder Trafik og Anlæg, Keld Rysgaard, tlf.: 73 76 73 22; e-mail: kry@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk