Nyhed er fra 12-12-2016

Genner Strand gøres mere trafiksikker

Hastigheden sænkes, kørebanen snævres ind, og parkeringsforholdene ændres ved Genner Strand. Alt sammen for at gøre vejen mere trafiksikker for de bløde trafikanter

12
122016

Vejen langs Genner Strand i Aabenraa Kommune og Sønderballe Strand i Haderslev Kommune får nu et trafiksikkerhedsmæssigt løft. Den skal gøres mere sikker at færdes på for bløde trafikanter som bl.a. sommerens badegæster. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem Aabenraa og Haderslev kommuner, idet Haderslev Kommune var indstillet på, at der skulle findes en fælles løsning, så man ikke mærker kommunegrænsen, der går mellem de to strande.

Forbedringen ved Genner Strand er en af flere indsatser for hele Aabenraa Kommune, som er beskrevet i Hastighedsplan for åbent land, der blev vedtaget i byrådet i 2014.

- De forskellige tiltag i hastighedsplanen som det ved Genner Strand skal få bilisterne til at køre den hastighed, der passer til en given strækning og dermed højne trafiksikkerheden især for de bløde trafikanter. Ved Genner Strand er hastighedsgrænsen 40 km/t, men folk kører generelt stærkere. Med de nye tiltag får vi farten ned, så hastighedsgrænsen overholdes, forklarer Bent Sørensen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Det trafiksikkerhedsmæssige løft ved Genner og Sønderballe strande gennemføres på en strækning på ca. 1 km. Der laves følgende ændringer:

  • Kørebanen snævres ind i begge ender ved indkørslen til strandområdet, så kun én bil kan passere ad gangen. Derudover placeres der fire ekstra indsnævringer på strækningen mellem de to porte i enderne.
  • Vejens karakter ændres fra at være en almindelig tosporet vej med midterstribe til en såkaldt 2-minus-1-vej. Bilerne kører i midterfeltet i begge retninger og trækker ud over striben i højre side, når de skal passere hinanden.
  • Der bliver parkeringsforbud på vejen langs Genner Strand. Dog må man gerne parkere helt ude i rabatten. Hvordan det skal foregå, kommer til at fremstå af skilte, der sættes op på stedet.

Arbejdet ved Genner og Sønderballe strande udføres efter planen inden udgangen af 2016.