Nyhed er fra 01-11-2018

Godt arbejdsliv: Trivslen er fortsat høj på Aabenraa Kommunes arbejdspladser

Trivselsundersøgelsen 2018 i Aabenraa Kommune viser, at trivslen er høj i kommunen. For også at bibeholde den høje trivsel på Aabenraa Kommunes arbejdspladser fremadrettet, bliver det psykiske arbejdsmiljø forbedret i den nye Trivselsordning, mens kommunens arbejdsledere samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter deltager i MED- og Arbejdsmiljøkonference 2018 i Arena Aabenraa.

01
112018

De omtrent 4.200 ansatte i Aabenraa Kommune har en høj trivsel. Det viser Trivselsundersøgelsen 2018, som er gennemført i september, hvor svarprocenten var på 81.

- Det glæder mig, at Aabenraa Kommune fortsat har en høj trivsel i gennemsnit sammenlignet med andre arbejdspladser. Det er vigtigt, at medarbejderne går glade på arbejde, fordi det bidrager til, at vi bedst muligt kan bidrage til at skabe det gode liv sammen med borgerne, siger kommunaldirektør Tom Ahmt og uddyber:

- Trivselsundersøgelsen giver et godt værktøj til at udpege områder, vi i fællesskab skal arbejde med, som for eksempel mobning i sidste undersøgelse og opmærksomhed på arbejdspladser, som har brug for hjælp til at arbejde med at forbedre trivslen. Samlet er jeg er glad for, at en stor del af medarbejderne i undersøgelsen tilkendegiver tilfredshed med arbejdet og synes, at deres arbejde giver mening, siger Tom Ahmt.

Heidi Tina Hald, næstformand i HMU (Hoved MED-udvalget), ser også med tilfredshed på Trivselsundersøgelsen og tilføjer:

- Som repræsentant for de ansatte er det positivt, at trivslen er høj. Men samtidig er der også nogle opmærksomhedspunkter i Trivselsundersøgelsen, som vi er nødt til at forholde os til og arbejde med, siger Heidi Tina Hald.

Stress i fokus
Fokusset på at skabe endnu bedre trivsel stopper dog ikke her. Aabenraa Kommune får nemlig gennem den nye Trivselsordning – tidligere kaldet Sundhedsordning – styrket både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, hvor der særligt er fokus på forebyggelse af håndteringen af stress.

- Når en medarbejder for eksempel føler, at arbejdspresset er ved at blive for stressfuldt, så er det vigtigt, at man som ansat i Aabenraa Kommune kan sige det til sin nærmeste leder, og at der med det samme bliver taget hånd det. Derfor er det væsentligt, at vi igennem Trivselsordningen får sikret, at forebyggelsen og håndteringen af stress bliver prioriteret højt, så færrest mulige bliver syge af det, siger Tom Ahmt.

Heidi Tina Hald supplerer:

- Vi ser den nye trivselsordning som positiv og med flere muligheder for os ansatte end tidligere. Fra medarbejdersiden har vi haft et ønske om at have mere fokus på den psykiske del. Det betyder, at der nu også bliver mulighed for mere hjælp via psykolog.

- Vi ønsker, at der er trivsel for den enkelte kollega på arbejdspladsen og samtidig er vi også nødt til at anerkende, at vi står med nogle vilkår, der kan udfordre os i dagligdagen. Samtidig har vi stadig mulighed for at få behandlinger til den fysiske del, siger Heidi Tina Hald.

Den nye Trivselsordning, der træder i kraft 1. januar 2019, indeholder fysioterapi, psykologhjælp, holdtræning samt psykologhjælp til udvikling af den enkelte arbejdsplads. Samtidig vil den blive ved med at understøtte de overordnede rammer for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, høj trivsel og social kapital samt forebygge sygefravær og arbejdsulykker.

Pressen er velkommen til at deltage i MED- og arbejdsmiljøkonference 2018 i Arena Aabenraa torsdag 8. november klokken 8.45-10.15, hvor Silas Holst vil holde sit oplæg ”Mobning – helt ærligt!”.

Det vil være muligt at tale med kommunaldirektør Tom Ahmt, personalechef Karen Storgaard Larsen samt tillidsrepræsentant og næstformand i HMU, Heidi Tina Hald, i pausen efter oplægget fra klokken 10.15-10.30.

Af praktiske årsager skal man senest onsdag 7. november klokken 12 skrive til kommunikationskonsulent Claus Bøge Jensens mail cbje@aabenraa.dk, hvis man ønsker at dække konferencen.

Fakta om Trivselsundersøgelsen 2018
Aabenraa Kommunes trivselsundersøgelse er gennemført fra 5.-26. september 2018. Undersøgelsen er lavet blandt alle medarbejdere ansat senest 1. juni 2018, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune. Af anonymitetshensyn er der kun udarbejdet rapporter for arbejdspladser, hvor minimum fem respondenter har svaret.

I alt har 4.243 medarbejdere været inviteret til at deltage i trivselsundersøgelsen. Heraf har 3.442 svaret. Det giver en svarprocent på 81 procent, som er den hidtil højeste. Spørgerammen indeholder 44 spørgsmål, som beskriver 22 temaer, der overordnet handler om syv dimensioner: krav i arbejdet, arbejdets organisering og indhold, ledelse og samarbejde, person-arbejde, værdier, helbred og velbefindende samt krænkende adfærd.

Kontaktperson

Kommunaldirektør, Tom Ahmt, tlf.: 28 99 31 11; e-mail: ahmt@aabenraa.dk

Personalechef, Karen Storgaard Larsen, tlf.: 30 68 85 91; e-mail: kslar@aabenraa.dk

Næstformand i HMU, Heidi Tina Hald, tlf.: 51 37 36 31; e-mail: htha@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk