Nyhed er fra 08-04-2014

Håndholdt indsats for ufaglærte ledige

Jobcenter Aabenraa vil samarbejde med en række lokale virksomheder om et projekt, der skal opkvalificere ufaglærte ledige. Målet er at få en stor procentdel af disse ledige i ordinær beskæftigelse i de lokale virksomheder.

08
042014

Først var der KIS, så kom KINA, og nu er endnu en særlig beskæftigelsesindsats på vej som et tredje ben i Aabenraa Kommunes aktive arbejdsmarkedspolitik. Indsatsen er netop blevet vedtaget i Arbejdsmarkedsudvalget.

Projektet skal omfatte ca. 50 ledige, nemlig ufaglærte langtidsledige og ledige, der er i fare for at falde ud af systemet og stå uden forsørgelse. Disse ledige skal opkvalificeres til at kunne varetage nogle af de jobs, som de lokale virksomheder har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft til.

- Vi har den opfattelse, at vi har gode muligheder for at gøre den ufaglærte arbejdskraft mere attraktiv for erhvervslivet. Og jeg er glad for, at vi på denne måde endnu engang viser, at vi fører en aktiv arbejdsmarkedspolitik i Aabenraa Kommune, pointerer Ejler Schütt, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Jobcenter Aabenraa har siden 2012 intensiveret samarbejdet med virksomhederne, der i disse år i udstrakt grad efterspørger faglært arbejdskraft eller arbejdskraft med specielle kvalifikationer så som certifikater og lignende. Der er ikke længere jobs til så mange ufaglærte, som der var tidligere. Og forholdsmæssigt mange af de ledige er netop ufaglærte. Derfor kan jobcentret, i en tid hvor ledigheden falder, ikke helt honorere virksomhedernes behov for faglært og kvalificeret arbejdskraft.

Det nye projekt skal derfor forsøge at løfte nogle af de ufaglærtes kompetencer, så de kommer til at svare til virksomhedernes behov. Det skal ske inden for fem brancher: industri og produktion; transport, lager og logistik; bygge og anlæg; service og rengøring; landbrug.

Konkret får hver deltager i projektet et opkvalificerende kursusforløb på 12 uger. Den ledige har i forvejen ret til 6 ugers selvvalgt kursus. De ekstra 6 uger tildeler jobcentret den ledige. Opkvalificeringen kommer til at bestå af kurser af forskellig slags alt efter, hvad det konkret er, den ledige mangler for at kunne indgå i et job i en af de virksomheder, der har brug for arbejdskraften nu eller fremover. Det bliver altså en udpræget håndholdt indsats, der matcher den ledige med virksomhedernes behov.

Det er målet, at halvdelen af kursusdeltagerne skal komme i job, løntilskudsjob eller jobrotation efter forløbet, samt at 10% af deltagerne fortsætter i et decideret uddannelsesforløb.

- Jeg ser frem til, at virksomhederne og jobcentret kommer i endnu tættere samarbejde gennem dette projekt. Vi har allerede været i kontakt med flere virksomheder inden for de nævnte brancher, som har vist positiv interesse for at deltage i projektet, fortæller vicekommunaldirektør Tom Ahmt, der også er direktør for Jobcenter og Borgerservice.