Nyhed er fra 02-01-2014

Har du modtaget ophørsbrev vedr. helbredstillæg?

Vi gør opmærksom på, at brevet ikke indeholder korrekt information om bl.a. klagemulighed, og om hvordan man kan få rettet sine oplysninger.

02
012014

Udbetaling Danmark står for formueberegning i forbindelse med pension/helbredstillæg. Har man modtaget et afslag, og har man ikke formue over 84.300 kr., skal man ansøge på ny. Søg elektronisk via borger.dk eller kontakt Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61. Har man spørgsmål om helbredstillæg, kan man kontakte Borgerservice på tlf. 73 76 76 76.

Vi beklager fejlen.