Nyhed er fra 03-06-2019

Hejsning af Blå Flag fejres 16. juni

Aabenraa Kommune tildeler igen Blå Flag. I år sker det søndag 16. juni ved en række badestrande i kommunen.

03
062019

I år har Aabenraa Kommune fået tildelt 11 blå flag ved kommunens strande. Tildelingen og flaghejsningen markeres med forskellige arrangementer ved otte af de 11 Blå Flag-strande søndag 16. juni:

  • Sønderhav klokken 9.30-10.00
  • Varnæsvig Strand klokken 10.30-11.00
  • Sønderstrand Nord klokken 11.20-11.50
  • Loddenhøj klokken 12.20-12.50
  • Sandskær Strand klokken 13.10-13.40
  • Løjt Feriecenter klokken 14.00-14.30
  • Skarrev klokken 14.50-15.20
  • Genner Strand klokken 15.40-16.10

Dog er der flaghejsning fredag 7. juni på Uge Lystfiskeri, Camping og Fodboldgolf klokken 11.00-11.30.

Ved Uge, Sønderhav, Varnæsvig, Sønderstrand Nord, Skarrev, Loddenhøj, Løjt Feriecenter, Sandskær og Genner Strand arrangerer beboerforeninger, ejere eller forpagtere en særlig festligholdelse med lidt godt til ganen.

16. juni deltager de to udvalgsformænd for henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Lars Kristensen, samt fra Teknik- & Miljøudvalget, Arne Leyh Petersen, og en repræsentant fra Friluftsrådet.

Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Det er Friluftsrådet, der kvalitetsstempler de strande, hvor der gøres en ekstra indsats for at beskytte miljøet og højne standarden. Det Blå Flag er badegæsternes garanti for, at vandkvaliteten er i orden, redningsudstyret er funktionsdygtigt, stranden ren og toiletforholdene ordentlige.

Kontaktperson

Landskabsarkitekt Team Natur, Hella Klindt Hünersen tlf.: 73 76 72 36; e-mail: hehu@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk