Nyhed er fra 26-06-2014

Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde i høring

Aabenraa Kommune har sendt forslag til helhedsplan for Padborg Erhvervsområde i høring indtil 27. august.

26
062014

Et enigt byråd besluttede på mødet 25. juni at offentliggøre et forslag til en helhedsplan for Padborg Erhvervsområde. Planen er i høring til 27. august.

Helhedsplanen er Aabenraa Kommunes og erhvervslivets fælles ambition og fundament, der skal danne et robust grundlag for de kommende års udvikling af Padborg Erhvervsområde. Helhedsplanen beskriver områdets hovedtræk, strategier og udviklingspotentiale samt fastlægger den videre kurs for erhvervsområdet de næste 15-20 år.

- Planen skal være med til at styrke området bl.a. ved at udstikke de overordnede rammer for en forbedret infrastruktur, for områdefornyelse og bedre sikkerhed. Og en realisering af planen kan kun ske ved, at erhvervslivet og kommunen samarbejder. Der skal både offentlige og private investeringer til, for at vi får indfriet visionen om Padborg som et af Nordeuropas bedste transport- og logistikcentre, pointerer Philip Tietje, der er formand for Aabenraa Kommunes Vækst- og Udviklingsudvalg.

Padborg Erhvervsområde er et af Nordeuropas største transportcentre. Det dækker et areal på ca. 340 ha. øst for motorvej E45 og et område på ca. 120 ha. vest for motorvejen. Hertil kommer et perspektivområde på ca. 65 ha., hvilket samlet muliggør ca. 525 ha. erhvervsarealer. Området ligger placeret ved den dansk-tyske landegrænse og er et trafikalt knudepunkt mellem jernbane, godsterminal og motorvej.

I processen med at udvikle helheldsplanen har de forskellige parter og interessenter været inddraget i analysegrundlaget, altså lokale virksomheder, erhvervsforeningen, Erhvervenes Hus Aabenraa, brancheorganisationen ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi. Det er bl.a. sket ved en tværgående arbejdsgruppe, workshops og debatmøder og med det formål, at helhedsplanen kunne få så bred og grundig en forankring som muligt.

Forslaget til Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde er fremlagt for offentligheden i 8 uger.

Eventuelle bemærkninger, forslag eller indsigelser til Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde skal være skriftlige og være modtaget af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø og Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller som e-post til chy@aabenraa.dk senest 27. august 2014.

Forslaget kan ses på Aabenraa Kommunes borgerservicecentre, biblioteker og hjemmeside fra 2. juli. Se forslaget til helhedsplanen under relaterede filer