Nyhed er fra 21-09-2018

Høje Kolstrup Skole modtager bonus for at have løftet de svageste elever

Undervisningsministeriet har givet Høje Kolstrup Skole 1,3 millioner kroner for at have løftet de svageste elever i skoleåret 2017/2018.

21
092018

I 2017 offentliggjorde Undervisningsministeriet en skolepulje, som skulle gavne udvalgte skoler, hvis de lykkedes med et løft af de fagligt svageste elever.

Høje Kolstrup Skole modtager nu officielt en bonus på 1,3 millioner kroner for resultatet i forhold til det faglige løft af de svageste elever i skoleåret 2017/2018.

Målet for at opfylde kravet var at nedbringe andelen af elever med et gennemsnit under 4 i fagene dansk og matematik med fem procentpoint.

Resultatet for Høje Kolstrup Skole blev 20,93 procentpoint. Dermed er bonussen i hus.

- Der skal helt klart lyde et tillykke herfra til Høje Kolstrup Skole. De gør et stort stykke arbejde, og det er noget, jeg gerne vil anerkende. Det er et rigtig flot signal at sende, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Kirsten Nørgård Christensen.

Også skolechef i Aabenraa Kommune, Lars Borst Hansen, er glad for arbejdet på Høje Kolstrup Skole.

- Jeg glæder mig i den grad over, at Høje Kolstrup Skole er lykkedes med deres målsætning om at løfte de fagligt svage elever. Det er godt gået, og de fortjener i den grad den bonus, de nu modtager fra ministeriet, siger han.

Høje Kolstrup Skole sagde i foråret 2017 ja til at deltage i Undervisningsministeriets program for et løft af skolens fagligt svageste elever. Skolen aftalte med direktøren i Børn og Skole samt skolechef Lars Borst Hansen, at skolen selv finansierede indsatsen i forhold til det faglige løft mod til gengæld også selv at måtte råde over den økonomiske bonus.

Skolebestyrelsen for Høje Kolstrup Skole har været en positiv medspiller. De har både godkendt og accepteret den økonomiske indsats.

Høje Kolstrup Skoles faglige løft er resultatet af samarbejdet mellem skolens engagerede faglærere i fase 3 samt skolens egne læringsvejledere i dansk, matematik og AKT. Derudover har skolens involverede læringsvejledere og skoleledelsen deltaget i Undervisningsministeriets program for det faglige løft.

- På Høje Kolstrup Skole er vi meget glade for, at vi i samarbejde og fællesskab har opfyldt det mål, som vi fik af Undervisningsministeriet. For os handler det nu om, at vi fortsætter med at løfte de svage elever i fremtiden, siger skoleleder på Høje Kolstrup Skole, Karsten Hansen.

Skolen har i skoleåret 2017/2018 afsat 466.957 kroner til formålet samt foreløbig 503.000 kroner i skoleåret 2018/2019. I dette beløb er indregnet to hele kursusdage for alle skolens lærere i foråret 2019, hvor undervisningsministeriets læringskonsulenter vil arbejde med det faglige løft i dansk og matematik af elever på 1. – 9. årgang. Dette giver Høje Kolstrup Skole mulighed for at anvende den vundne viden til gavn for læringsløftet på hele skolen.

Fakta

  • I alt var 104 skoler udvalgt af Undervisningsministeriet til at få del i puljemidlerne.
  • Af dem er det lykkedes for 61 skoler at nedbringe andelen af elever med et gennemsnit under 4 i dansk og matematik. De 61 skoler får nu del i den første udbetaling af puljemidlerne – nemlig 81,7 millioner kroner.
  • Næste opgørelse af skolepuljen finder sted i september 2019, hvor skolerne skal have reduceret antallet af elever med under 4 i dansk og matematik med 10 procentpoint i forhold til skolernes udgangspunkt.

Kontaktperson

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Kirsten Nørgård Christensen,
tlf.: 51 31 44 75; e-mail: knc@aabenraa.dk

Skolechef, Lars Borst Hansen, tlf.: 73 76 70 17; e-mail: labh@aabenraa.dk

Skoleleder Høje Kolstrup Skole, Karsten Hansen, tlf.: 73 76 83 01;
e-mail: kha@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk