Nyhed er fra 05-04-2017

HR-regnskab sætter fokus på ligestilling

Der er blevet større lighed mellem kvinder og mænd på kommunens arbejdspladser. Det viser Aabenraa Kommunes HR-regnskab for 2016, hvor temaet er ligestilling.

05
042017

Ligestillingen mellem kønnene er stigende på Aabenraa Kommunes arbejdspladser. Det er tendensen i HR-regnskabet for 2016, der netop er blevet gjort op.

Der er flere mænd ansat på deltid end tidligere. I 2016 var andelen af mænd på deltid 30%. Til sammenligning var andelen af mænd ansat på deltid i 2011 16%. Andelen af kvinder, der arbejder på deltid, ligger stabilt på 56-57% i årene 2011-2016.

Mens andelen af kvinder som tager barnets 1. og 2. sygedag har været konstant gennem årene, tager mændene i gennemsnit 0,4 dag mere i 2016 end i 2012.

I 2012 holdt 46% af mændene de tildelte omsorgsdage. Den andel er steget gradvist til 60% i 2016.

- Det er en del af vores personalepolitiske værdier om mangfoldighed og rummelighed, at alle har lige muligheder og at udvise respekt for hinanden uanset køn. Derfor er det godt at se, at ligestillingen udvikler sig i positiv retning, siger kommunaldirektør Niels Johannesen.

Andelen af kvindelige ledere på både niveau 2 (afdelingschefer og institutionsledere med mere end 10 ansatte) og niveau 3 er steget fra 2015 til 2016. På lederniveau 2 er 52% nu kvinder, på lederniveau 3 er 67% kvinder.

Lille fald i sygefravær og lidt flere ansatte
Ser man på sygefraværet, er der sket et lille fald fra 2015 til 2016. I 2016 var sygefraværsprocenten for ordinært ansatte på 4,9, mens den i 2015 var på 5,0.

- Det er positivt, at sygefraværet er faldet samlet set. Det gælder ikke mindst på nogle af de store områder som folkeskoler, daginstitutioner, plejecentre og i hjemmeplejen, siger borgmester Thomas Andresen.

Antallet af helårsansatte er steget med 22 fuldtidsstillinger fra 2015 til 2016. Stigningen skyldes bl.a., at der er ansat flere medarbejdere til den forebyggende indsats for ældre og handicappede som led i Aabenraa Kommunes andel af ældremilliarden. Der er desuden ansat flere medarbejdere på jobcenteret som led i beskæftigelsesindsatsen KIK.

Arbejdsulykker temaet i 2017
Arbejdsulykker bliver temaet for HR-regnskabet i 2017. Det sker bl.a. på baggrund af, at der er sket en stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker fra 2015 til 2016. Det skal bl.a. undersøges om stigningen skyldes en ændring i arbejdspladsernes registreringspraksis.

Læs mere i HR-regnskabet 2016