Nyhed er fra 09-07-2015

Hvem skal have kommunens arkitekturpriser 2015?

Igen i år hædrer Aabenraa Kommune og Billedkunstrådet kommunens arkitektoniske perler. Kom med dit bud på, hvem der skal løbe med årets Arkitekturpris og Bygningsforbedringspris.

09
072015

Igen i år udpeger en bedømmelseskomité vinderen af Arkitekturprisen og Bygningsforbedringsprisen blandt de indkomne forslag. Derfor opfordres interesserede borgere til at indsende deres bud på, hvem der fortjener prisen.

Hvem kan få prisen?

Arkitekturprisen kan gives til gode eksempler på:

  • Privat og offentligt nybyggeri
  • Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger
  • Istandsættelse af eksisterende bygninger
  • Anlæg, by- og landskabsrum, grønne områder, parker og pladser

Bygningsforbedringsprisen kan gives til smukke renoveringer af:

  • Fredede bygninger
  • Bevaringsværdige bygninger
  • Ikke SAVE-registrerede bygninger fra før 1950

Det er afgørende, at byggeprojektet skal være færdiggjort i perioden fra 1. august 2014 til 1. august 2015 og være taget i brug. I 2014 gik Arkitekturprisen til Salus Boligadministration, mens den nye tilbygning til Høje Kolstrup Kirke fik rosende omtale. Ligeledes fik Jørgensgård 11 rosende omtale inden for bygningsforbedringsprisen. Årets Borgernes Favorit gik til det nye kirkehus ved Ensted Kirke.

Kandidater til de to priser kan indstilles ved at sende en adresse og en kort beskrivelse af projektet, gerne med fotos til plan@aabenraa.dk eller Kultur, Plan og Fritid, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa mærket: "Arkitekturpris/bygningsforbedringspris" inden 7. august 2015. Man er velkommen til at indsende flere bud.