Nyhed er fra 01-01-2019

Information om varsling om forhøjet vandstand i Aabenraa Kommune

DMI har varslet forhøjet vandstand i Aabenraa Kommune 1. og 2. januar. Brand og Redning Sønderjylland har igangsat et beredskab.

01
012019

Der er risiko for forhøjet vandstand i dele af Aabenraa Havn samt i lavtliggende sommerhusområder i Aabenraa Kommune. Det varsler DMI. 

DMI varsler op til en vandstand på 1,60 meter over det normale. Den højeste vandstand forventes 2. januar cirka klokken 14.30.

Brand og Redning Sønderjylland har opstillet to containere, hvor borgere kan hente sandsække og grus, som kan være med til at beskytte mod vandstanden. 

Containerne står henholdsvis på gruspladsen på Pilemosen 19 i Aabenraa og på brandstationen i Løjt Kirkeby - Løjt Skolegade 23, 6200 Aabenraa. 

Det er muligt at tilgå containerne fra klokken 19.00 tirsdag 1. januar.

Brand og Redning Sønderjylland, Politiet, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet kortlægger og prioriterer i øjeblikket de områder, som forventes at blive mest udsat. Konkret arbejdes der i dag videre på at sikre områder med mobildæmninger og sandsække.

Der arbejdes lige nu på højtryk for at sikre havnen i Aabenraa samt udsatte områder mod den forhøjede vandstand. Pumperne er ved at blive gjort klar, og der bliver sat en vold op ved havnen samt lavet afspærringer.

VIGTIGT: Havneområdet i Aabenraa vil blive afspærret, og det er ikke tilladt at opholde sig på området.

Kontaktperson

Kasper Stoof, kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune,
tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk