Nyhed er fra 07-04-2017

Kend dit bevaringsværdige hus

Aabenraa Kommune har udarbejdet otte stilblade over arkitektoniske stilarter, som er karakteristiske i den gamle købstad Aabenraa. De præsenteres på et Bevar mig vel - møde onsdag 26. april på Folkehjem sammen med en ny vejledning til istandsættelse af de bevaringsværdige huse

07
042017

Aabenraa Kommune er i øjeblikket udpeget til kulturarvskommune af Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania. I den forbindelse står Aabenraa Kommune for kulturarvskommuneprojektet Fremtidens Aabenraa - på Forkant med fortiden, der har til formål at sikre de bevaringsværdige bygninger i byen.

I projektet er Aabenraa Byhistoriske Forening, Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune gået sammen i et netværk. Ud af det samarbejde er der nu kommet otte nye stilblade og en vejledning til, hvordan man sætter de bevaringsværdige bygninger i stand. Stilbladene præsenterer de arkitektoniske stilarter, som findes i den historiske del af Aabenraa. Publikationerne skal hjælpe ejerne med at få en endnu større forståelse for deres bevaringsværdige hus og samtidig give dem gode råd til, hvordan de kan passe på dem.

Barokken, klassicismen, jugendstil eller heimatschutzstil
De nye stilblade sætter fokus på hver sin periode i Aabenraas lange historie fra 1600-tallets gavlhuse i bindingsværk til 1920ernes Bedre Byggeskiks villaer. Stilbladene fortæller om bygningernes særlige kendetegn, og hvad man skal passe på, når man istandsætter. De giver samtidig en forklaring på, hvorfor bygningerne i Aabenraa ser ud, som de gør.

- Aabenraa er et smukt eksempel på grænselandets blandede arkitektur, hvor både tyske og danske byggestile har spillet ind. Dertil kommer, at Aabenraas historie som søfartsby og den velstand, søfarten har bragt med sig, har skabt en helt særlig arkitektur, som vi skal være glade for og værne om. Det er et særligt kendetegn for Aabenraa, pointerer Svend Nielsen, formand for Aabenraa Byhistoriske Forening.

I forbindelse med stilbladene er der lavet en kortlægning af midtbyens huse, så man kan se, hvilken stilperiode ens hus tilhører. På den måde bliver det lettere at forstå sit hus og dets detaljer. Stilbladene er rigt illustreret med billeder af husene fra Aabenraa. Men selvom stilbladene er udarbejdet med udgangspunkt i den gamle købstad, kan de også bruges i forhold til en lang række andre bevaringsværdige huse i hele Aabenraa Kommune.

Vejledning til istandsættelse
For at kunne passe bedst muligt på sit bevaringsværdige hus er der udarbejdet en vejledning til istandsættelse. Den gennemgår de vigtigste bygningsdele som tage, kviste, murværk, facadedekorationer, vinduer og døre og kommer med gode råd og anbefalinger til løbende vedligehold. Samtidigt peger den på, hvad man skal være særligt opmærksom på ved udskiftninger.

- Hvis Aabenraas bygningsarv skal blive ved med at være noget særligt, er det vigtigt, at bygningerne bliver sat i stand med traditionelle håndværksmetoder og materialer. Vi håber, at vejledningen kan hjælpe ejerne og byens håndværkere med, hvad der er vigtigt at huske på. Og vi håber, at ejere af ældre og bevaringsværdige huse over hele kommunen vil tage stilbladene og vejledningen til sig. Det er spændende læsning, vurderer formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.

Kom og vær med
Stilbladene bliver præsenteret på et Bevar mig vel-møde onsdag 26. april kl. 19 på Folke-hjem i Aabenraa. Her vil bl.a. arkitekt Lise Nielsen fra Jørgen Overbys Tegnestue fortælle om de forskellige arkitektoniske stilarter i Aabenraa og give en introduktion til vejledningen til istandsættelse.

Der vil være kaffe, kage og et gratis eksemplar af stilbladene til alle fremmødte.

Tilmelding på https://aabenraa.nemtilmeld.dk/119
eller til Aabenraa Byhistoriske Forening på tlf.: 30 89 63 36 senest mandag 24. april.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i mødet, kan man få et eksemplar af stilbladene efter 26. april ved at kontakte Plan-afdelingen i Aabenraa Kommune.