Nyhed er fra 14-04-2016

Kend dit kvarter i Aabenraa

Aabenraa Kommune blev sidste år udpeget til kulturarvskommune af Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania. Kulturarvskommuneprojektet skydes i gang med en række byvandringer hen over foråret, hvor man kan lære om Aabenraa bys historie og udvikling

14
042016

Fire aftener i foråret inviterer Aabenraa Byhistoriske Forening, Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune på byvandringer i forskellige bykvarterer i Aabenraa. Museumsinspektør Kim Furdal fra Museum Sønderjylland - ISL lokalhistorie vil guide deltagerne gennem de forskellige kvarterer og fortælle om byens gader og huse og det liv, der blev levet der.

Fremtidens Aabenraa - på forkant med fortiden
Byvandringerne er en del af kulturarvskommuneprojektet Fremtidens Aabenraa - på Forkant med fortiden, som har til formål at sikre de bevaringsværdige bygninger i byen. Aabenraa Kommune er de næste tre år udpeget til kulturarvskommune af Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania. Det giver økonomisk og faglig støtte til udvikling af kulturarven, hvorfor Aabenraa Byhistoriske Forening, Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune er gået sammen i et netværk for at sætte fokus på kulturarven gennem en række arrangementer.

Byvandringerne
Hver byvandring har et særligt tema og foregår i et udvalgt område af Aabenraas historiske midtby. I Skibbrogade-kvarteret kan man høre om barokkens Aabenraa, i gågadeforløbet kan man se udviklingen fra købmandsgårde til egentlige butikker, i kvarteret omkring Vægterpladsen handler temaet om håndværkere og andre småkårsfolks liv, og i Jørgensgård-kvarteret er der fokus på villaerne, hvor borgerne flyttede ud.

- Vi skal rundt og se, hvordan Aabenraa har vokset sig stor. Det er en oplagt mulighed for at komme ud og opleve og lære noget nyt om den gade eller det kvarter, man bor eller færdes i, påpeger Svend Nielsen, formand for Aabenraa Byhistoriske Forening.

Byvandringerne varer ca. fem kvarter, og Aabenraa Byhistoriske Forening byder derefter interesserede indenfor til kaffe og kage og en snak om, hvordan man kan opnå støtte til istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

- Aabenraa by har en rig og lang kulturarv. Og det er en stor fordel, at vi kender historierne, så der dermed skabes bred forståelse for de bevaringsværdige bygninger, så vi kan passe godt på dem, pointerer Frederikke Winther, bevaringsarkitekt i Aabenraa Kommune.

Kom og vær med
Byvandringerne er gratis og foregår på følgende dage kl. 19.00:

  • 25. april - Barokkens Aabenraa. Mødested: Skibbrogade 7
  • 2. maj - Fra købmandsgårde til detailhandel og butiksvinduer. Mødested: Orgelbyggergården, Storegade 24
  • 9. maj - Håndværkere og småkårsfolk. Mødested: Mutter Stahlboms Plads
  • 17. maj - Da borgerne flyttede på landet. Mødested: Folkehjem, Haderslevvej 7

Max 50. deltagere. Tilmelding efter først til mølle på aabenraabyhist.dk eller til Aabenraa Byhistoriske Forening på 74 62 22 44 / 30 89 63 36 senest fire dage før arrangementet. Er man medlem af Aabenraa Byhistoriske Forening, er kaffe/kage gratis.